COMMANDANT FRANS DANIňLS STOPT BIJ BRANDWEER

'Brandweervirus laat je nooit
meer los'

OP DE FOTO: Frans DaniŽls in overleg met ondercommandant Rini van Oirschot na het treinongeluk dat begin januari 1989 plaatsvond ten zuiden van het Boxtelse NS-station. (Archieffoto Brabants Centrum).

De Boxtelse brandweercommandant Frans DaniŽls neemt vrijdag 5 maart afscheid. Hij maakt gebruik van de regeling voor functioneel leeftijdsontslag (flo) nu hij deze week 60 jaar is geworden. DaniŽls kwam in 1969 in dienst bij de gemeente Boxtel op de afdeling bouw- en woningtoezicht. In 1983 werd hij als vrijwilliger commandant van de plaatselijke brandweer; sinds 1992 vervult hij die functie als beroepskracht fulltime. ,,Het 'brandweervirus' laat je nooit meer los."

DaniŽls stond niet ťcht te popelen toen zijn chef Edouard Kraetzer op de afdeling Bouw- en Woningtoezicht hem polste om lid te worden van de vrijwillige brandweer. ,,Ik geloof dat ik een halfjaar later nog geen antwoord had gegeven", grinnikt DaniŽls in een terugblik op zijn loopbaan bij de gemeente Boxtel.

,,Ik was opgeklommen tot tweede man achter Kraetzer, die destijds naast zijn werk als ambtenaar ook leiding gaf aan het vrijwillige brandweerkorps. Het was toen een heel gebruikelijke combinatie in den lande", herinnert de scheidend commandant zich. Dat hij twijfelde had alles te maken met het feit dat hij graag uitging en diverse hobby's had. ,,Ik was bang dat daar een einde aan zou komen."

REORGANISATIE
Uiteindelijk stemde DaniŽls toch in met het verzoek en daar heeft hij nooit spijt van gehad. ,,Ik kan de brandweer ook niet helemaal loslaten, nu ik het commando overdraag aan Jasper Derks. Ik blijf lid van de brandweervereniging en de ledenvergadering heeft me afgelopen vrijdag gekozen tot penningmeester. Toen ze me vroegen om de kas te gaan beheren, heb ik gezegd dat best te willen. Wel vond ik dat de leden daarover eerst onderling moesten kunnen praten, zonder dat ik erbij was. Als commandant maakte ik automatisch deel uit van het bestuur, maar in de nieuwe situatie is dat niet meer vanzelfsprekend. Aangezien ik tijdens de jaarvergadering nog op vakantie was, kwam dat mooi uit."

Dat DaniŽls door de leden is gekozen, sterkt hem in de gedachte dat de leden van het brandweerkorps hem waarderen voor het werk dat hij als commandant verrichtte. Nadat duidelijk was dat DaniŽls de opvolger van Kraetzer zou worden, volgde hij in sneltempo de vereiste cursussen. Op 50-jarige leeftijd rondde hij met succes de officiersopleiding af nadat hij beroepscommandant was geworden na een reorganisatie binnen de gemeente. Toen nog op vrijwillige basis, maar inmiddels een must voor elke commandant. ,,Ik was inmiddels hoofd van de afdeling Volkshuisvesting, Bouwtoezicht en Milieu en kreeg de keuze: ůf afdelingshoofd blijven ůf fulltime in dienst als brandweercommandant", weet DaniŽls.

AANBEVELINGEN
Het meest ingrijpende ongeval waarbij de Boxtelse brandweercommandant betrokken is geweest, was de ontsporing van een goederentrein met een chemische lading, begin januari 1989. Iets ten zuiden van het Boxtelse NS-station ontstond een enorme ravage die het treinverkeer in deze regio drie dagen plat legde. ,,Persoonlijke ongevallen deden zich gelukkig niet voor, maar het ongeval leidde landelijk tot aanpassing van de veiligheidsmaatregelen, waarvoor DaniŽls op diverse plaatsen in het land aanbevelingen gaf.

,,Zo zijn als direct gevolg van dit ongeluk op diverse plekken langs de spoorlijn infrarood detectoren geplaatst die warmgelopen assen van wagons (de oorzaak van de ontsporing Ė red.) kunnen signaleren, zodat tijdig maatregelen kunnen worden getroffen. Ook hebben de brandweerkorpsen van gemeenten die aan een spoorlijn liggen de beschikking gekregen over apparatuur om de elektrische bovenleiding van de spoorbanen te aarden. Destijds moest daarvoor eerst een NS-ploeg uit Tilburg komen opdraven voordat we als hulpverleners aan de slag konden", vertelt DaniŽls.

EMOTIONEEL
Naast de brand in winkelcentrum Oosterhof (1984) heeft ook de verzengende vuurzee waardoor varkensslachterij Dumeco in 2001 werd getroffen, veel indruk gemaakt op de brandweercommandant. ,,De brand bij Dumeco heeft geleerd dat de rampenbestrijding in Boxtel goed georganiseerd is. Regionaal zijn daar lessen uit getrokken." Ook bij deze twee grote branden vielen geen slachtoffers te betreuren. Emotioneel raken ze DaniŽls daarom minder dan de keren dat hij met zijn team mensen uit een autowrak moest bevrijden.

,,Zeker als het om bekenden of kinderen gaat, raakt je dat enorm. Gelukkig leer je die voorvallen een plaats te geven. De eerste dode die ik moest bergen, kan ik me echter nog zů voor de geest halen." Slechts eenmaal heeft het werk DaniŽls een slapeloze nacht bezorgd. ,,Dat was toen we een personenauto moesten bergen die vanaf de rijksweg A2 bij het toenmalige kruispunt Peters Hoek in de sloot was terechtgekomen. Er zaten zeven jongeren opeengepakt van een jaar of achttien. Ze waren op weg naar huis na een avondje stappen in discotheek Goldfinger te Rosmalen. Het was weliswaar geen 'bloedig' ongeval, maar mijn zoon was destijds ongeveer net zo oud en ging daar ook uit. Op zo'n moment komt het wel heel dichtbij wat er allemaal kan gebeuren."

INDEKKEN
Met een gerust hart draagt de commandant zijn taken over. Hij weet dat de leiding van het brandweerkorps bij Jasper Derks in goede handen is. Wel maakt DaniŽls zich zorgen over de toenemende druk die de leden van de vrijwillige brandweer krijgen opgelegd door regelgeving van de rijksoverheid.

,,Calamiteiten als de vuurwerkramp in Enschede en de cafťbrand in Volendam hebben geleid tot zo'n halve meter papier. Rapporten waarin het Rijk zich probeert in te dekken voor haar aansprakelijkheid op het gebied van rampenbestrijding. Het eist heel veel van onze mensen. Er wordt echter onvoldoende rekening gehouden dat het vrijwilligers zijn die ook nog een sociaal leven willen leiden. Het valt niet mee om mensen gemotiveerd te houden. Gelukkig heeft het (nog) geen gevolgen voor de bezetting van het brandweerkorps. Je wordt onherroepelijk met het brandweervirus besmet en dat laat je nooit meer los."

De gemeente Boxtel en de vrijwillige brandweer nemen vrijdag 5 maart afscheid van Frans DaniŽls tijdens een feestelijk samenzijn in de brandweerkazerne aan de Brederodeweg. Tijdens een officiŽle bijeenkomst voor genodigden wordt het commando overgedragen aan DaniŽls' opvolger Jasper Derks. Aansluitend loopt vanaf 20.00 uur een openbare receptie van stapel.
12 februari 2004

Print deze pagina

Terug