HENK WAGENAARS: 'KRITIEK BERUST OP VOOROORDELEN'

Milieu Service Brabant BV mogelijk naar Den Bosch

OP DE FOTO: Directeur Henk Wagenaars heeft plannen om zijn bedrijf Milieu Service Brabant te verplaatsen naar 's-Hertogenbosch.

Het Boxtelse afvalverwerkingsbedrijf Milieu Service Brabant BV verhuist mogelijk naar 's-Hertogenbosch. Directeur Henk Wagenaars onderhandelt al geruime tijd over de aankoop van een terrein van vijf hectaren op bedrijventerrein De Rietvelden-De Vutter en werkt aan de vereiste milieuvergunningen die verplaatsing van de onderneming mogelijk moeten maken.

De verhuizing van Milieu Service Brabant BV naar 's-Hertogenbosch heeft volgens directeur Wagenaars alles te maken met het centraliseren van alle bedrijfsactiviteiten op één locatie. Op dit moment is het Boxtelse bedrijf actief op verschillende plekken in Boxtel. ,,Met een verhuizing naar 's-Hertogenbosch komen we veel centraler in ons werkgebied", vult Wagenaars aan. ,,Natuurlijk is de Boxtelse afvalmarkt ook interessant, maar veel kleiner. Op dit moment wordt veel afval vanuit 's-Hertogenbosch naar Boxtel gebracht om verwerkt te worden. Die beweging willen we graag omdraaien."

Vestiging op bedrijventerrein De Rietvelden-De Vutter zou een wezenlijk logistiek voordeel hebben voor Wagenaars. Het terrein, dat in gebruik was bij veevoerproducent Cehave, ligt aan het water en biedt veel ruimere transportmogelijkheden om stoffen aan en af te voeren. Op dit moment heeft Wagenaars al een vestiging in de Brabantse hoofdstad. Het gaat om het bedrijf H. Wagenaars Grond- en Bouwstoffen. ,,Dat bedrijf met zanddepot ligt ook aan het water", zegt de directeur.

KRITIEK
De verhuizing van Milieu Service Brabant BV naar 's-Hertogenbosch is momenteel onderwerp van discussie. Het bestuur van het Samenwerkingsverband De Rietvelden-De Vutter (RIVU) heeft vorige maand zijn 'grote bezorgdheid' uitgesproken over de manier waarop het voormalige Cehave-terrein ontwikkeld wordt. De komst van Milieu Service Brabant BV is ongewenst.

,,De activiteiten van dit bedrijf staan – voor zover het bestuur bekend – onder meer uit inzamelen, opslaan en bewerken van afval alsmede het breken van puin. Het bestuur is van mening dat het toch niet de bedoeling kan zijn om in het kader van het noodzakelijke herstructureringsproces op de Brabantse bedrijventerreinen alleen knelpunten te verplaatsen van het ene naar het andere bedrijventerrein", aldus het RIVU-bestuur.

Volgens de verenigde Bossche ondernemers is het vestigen van Milieu Service Brabant BV op De Rietvelden-De Vutter strijdig met afspraken die in 1989 zijn gemaakt. Die afspraken zijn in 1995 vertaald in een bestemmingsplan. ,,Het toelaten van een dergelijke omvangrijke functie (Wagenaars opteert voor een terrein van 4,7 hectare – red.) zou een rechtsongelijkheid inhouden ten opzichte van een aantal reeds gevestigde bedrijven, die hun activiteiten volgens het huidige bestemmingsplan slechts met 20 procent mogen uitbreiden", zo stelt het RIVU-bestuur.

Men heeft de bezorgdheid over de mogelijke komst van Milieu Service Brabant BV inmiddels schriftelijk geuit bij de commissaris van de koningin en het gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch.

Directeur Wagenaars betreurt die handelwijze. ,,De ondernemers weten nog helemaal niet wat we precies in Den Bosch willen gaan doen. Momenteel werken we nog aan de milieuvergunning en pas daarna zal duidelijk worden wat wel en niet mogelijk is. Ik denk dat bij de ondernemers bepaalde vooroordelen bestaan over ons werk en onze bedrijfsactiviteiten, die niet kloppen met de realiteit."

NIET JUICHEN
Werkgeversvoorzitter Gerard Hexspoor vertelt al geruime tijd op de hoogte te zijn van de verhuisplannen van Milieu Service Brabant BV. Regelmatig maakte Hexspoor duidelijk dat op het vernieuwde bedrijventerrein in Boxtel geen plaats is voor puinbrekers en afvalverwerkers, zoals het bedrijf van Wagenaars. ,,Ik begrijp best dat ze in 's-Hertogenbosch niet staan te juichen, maar ik denk dat Henk Wagenaars bij een nieuwe start een bedrijf kan neerzetten dat aan alle strenge milieueisen voldoet. Het is logisch dat hij die investeringen in Boxtel niet doet omdat hij verspreid over verschillende locaties zit", stelt de WEB-voorzitter. ,,Ik ben ervan overtuigd dat Wagenaars zulke goede voorzieningen kan treffen dat aan de bezwaren van het bestuur van RIVU tegemoet kan worden gekomen."

Hexspoor bekijkt de ontwikkelingen rond Milieu Service Brabant met grote belangstelling. ,,Ik vind het vooral heel spannend wat er gaat gebeuren. De vraag staat centraal of Wagenaars de wettelijke mogelijkheden krijgt om zijn bedrijf te verplaatsen en welke convenanten er liggen tussen de werkgevers en de gemeente Den Bosch. Ik hoop dat Wagenaars het redt." De Boxtelse werkgeversvoorzitter toont zich enigszins bezorgd over de manier waarop Wagenaars met de milieuvergunningen voor zijn bedrijf in Boxtel zal omgaan. ,,Eigenlijk zouden die teruggegeven moeten worden, zodat er geen andere afvalverwerker terugkeert", zegt Hexspoor.

Hij is van mening dat de provincie in het vraagstuk over de verplaatsing van 'ongewenste' bedrijven een centrale rol moet spelen. Op dit moment proberen gemeenten vaak zonder overleg met andere partners bedrijven te verplaatsen naar elders. ,,Het zou beter zijn als de provincie die rol gaat spelen en een soort meldpunt inricht waar al dit soort problemen spelen. Ook zou de provincie kunnen overwegen om een regionaal bedrijventerrein in te richten voor dit soort bedrijven."

TWEE KAMPEN?
Hexspoor ontkent dat in Boxtel sprake is van een tweestrijd tussen de werkgevers van Ladonk en een afvalverwerker als Milieu Service Brabant BV. ,,Het is niet aan de orde om te spreken van twee kampen. We streven naar het beste voor al onze leden. Wat wij voorstaan is de beste oplossing voor iedereen. We willen niemand dwarszitten." De werkgeversvoorzitter zou het betreuren als het in Boxtel gewortelde bedrijf van Wagenaars zou verkassen. ,,Het vertrek van Wagenaars is net zo erg als het verdwijnen van de Petrustoren. Wagenaars hoort gewoon bij Boxtel."

Dat vindt ook directeur Wagenaars zelf, die erkent dat bij de beslissing om te verhuizen naar 's-Hertogenbosch niet alleen zakelijke, maar ook emotionele kwesties een rol spelen. ,,Daarom gaan we ook niet over één nacht ijs." Hij benadrukt dat op dit moment alleen wordt overwogen om Milieu Service Brabant BV met 43 medewerkers te verplaatsen. Aannemingsbedrijf H. Wagenaars blijft in Boxtel gevestigd. ,,De band met Boxtel blijft dus behouden."
5 februari 2004

Print deze pagina

Terug