SLOOP SIMEONSHOF EN EMMAUS STAAT VAST

Meer ouderenwoningen in Liempde en Esch

OP DE FOTO: De Zorggroep Elde ontwikkelt plannen voor de bouw van extra ouderenwoningen in Liempde. Zorgcentrum De Vlaswiek zou meer plaats kunnen bieden aan verpleegplaatsen.

De Zorggroep Elde ontwikkelt momenteel plannen voor de uitbreiding van het aantal ouderenwoningen in de dorpen Liempde en Esch. Met name in Liempde verwacht de zorggroep een aanzienlijke toename van de vraag naar ouderenhuisvesting. Volgens Thijs Meulemans, voorzitter van de raad van bestuur van de Zorggroep Elde, is de nood vooral in Liempde hoog.

De plannen van de Zorggroep Elde zijn nog niet zo concreet als de projecten die de zorginstelling uitwerkt voor de zorgcentra Emmaus en Simeonshof in Boxtel en De Beemden en Nieuw-Beekvliet in Sint-Michielsgestel. Maar de sterk toenemende vergrijzing die ook in deze regio zal optreden noopt de zorggroep tot maatregelen.

Dat wordt ondersteund met cijfers. De behoefte aan verpleegplaatsen in het werkgebied van de Zorggroep Elde stijgt van 257 in 2005 naar 329 in 2015. Het aantal verzorgingsplaatsen stijgt van 435 in 2005 naar 591 in 2015. Verder zal het aantal dagbehandelingsplaatsen in een tijdsbestek van tien jaar toenemen van 26 naar 34. De dagverzorging neemt toe van 113 plaatsen in 2005 naar 146 in 2015, een toename van ruim 29 procent.

Volgens bestuursvoorzitter Meulemans denkt de Zorggroep Elde aan het bouwen van zorgwoningen nabij de zorgcentra De Vlaswiek in Liempde en Sint-Jozef in Esch. ,,Door de verzorging buiten de muren van de bestaande centra te plaatsen, ontstaat in deze gebouwen ruimte voor de verpleging van ouderen. Die kunnen op die manier in hun eigen woonplaats met de juiste zorg omringd worden.”

Concreet betekent dat dat de Zorggroep Elde op zoek is naar ruimte voor uitbreiding. De zorginstelling denkt die in de nabijheid van de bestaande centra te kunnen vinden. Met name voor Liempde bestaan concrete plannen, waarover volgens de raad van bestuur al gesprekken zijn gevoerd met de Stichting Goed Wonen Liempde en de Stichting BOL, die opkomt voor de belangen van Liempdse ouderen. In Esch zijn de problemen minder nijpend.

PARAPLU
De plannen om in de dorpen Liempde en Esch extra ouderenwoningen te realiseren passen binnen de missie van de Zorggroep Elde, die welzijn, wonen en zorg wil aanbieden in de omgeving van de cliënt. Alle zorgcentra die onder de paraplu van de zorginstelling vallen, opereren zelfstandig in de wijk, zonder dat ze het contact met de moederorganisatie verliezen.

Momenteel werkt de Zorggroep Elde aan de verbouwing van zorgcentrum Molenweide aan de Achterberghstraat in Boxtel. In maart 2005 is deze operatie afgerond en kunnen de bewoners die tijdelijk zijn geplaatst op de ’interimlocatie’ Lindenlust terug. Dat geldt ook voor de bewoners van het Gestelse zorgcentrum De Beemden, waarvan het merendeel tot maart 2005 in Lindenlust woont. In Sint-Michielsgestel wordt een nieuw zorgcentrum gebouwd met negentig zorgplaatsen en dertig verpleegplaatsen. Nieuw-Beekvliet, ook in Sint-Michielsgestel, wordt in 2005 verbouwd.

OP DE FOTO: Zorgcentrum Sint-Jozef in Esch is in beeld voor de bouw van extra ouderenwoningen. De Zorggroep Elde onderzoekt mogelijkheden om in de toekomst meer woningen voor ouderen te realiseren.

Zorgcentrum Simeonshof wordt in maart 2005 gesloopt en maakt plaats voor nieuwbouw. Het aantal zorgplaatsen wordt teruggebracht naar veertig. Daarnaast komt aan de Annastraat een groot aantal aanleunwoningen. ,,Daarmee stimuleren we dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen”, verduidelijkt vice-voorzitter Peter Kanters van de raad van bestuur van de Zorggroep Elde. De bewoners van Simeonshof verhuizen tijdelijk naar Lindenlust.

Na afronding van het nieuwe Simeonshof komt zorgcentrum Emmaus aan de beurt. Medio 2006 zullen de twee oudste vleugels aan de Brederodeweg gesloopt worden. De derde vleugel wordt gerenoveerd. Kanters: ,,We denken hier aan een kleine voorziening met een fors aantal aanleunwoningen. Ook sluiten we niet uit dat er koopappartementen gebouwd zullen worden.”

In 2008 hoopt de Zorggroep Elde de bouwactiviteiten afgerond te hebben. Dan komt de locatie Lindenlust in beeld, waar de vorig jaar gebouwde tijdelijke woningbouw zal verdwijnen. Meulemans: ,,Vooralsnog gaan we er vanuit dat het terrein ingericht zal worden voor de gezondheidszorg. Je kunt denken aan zorg voor ouderen of zorg in het algemeen. Op dit moment hebben we ideeën over levensloopbestendig wonen en appartementen voor ouderen. Om het plan betaalbaar te houden, is het niet uitgesloten dat op de locatie Lindenlust ook gewone woningbouw zal plaatsvinden.”
5 februari 2004

Print deze pagina

Terug