HUUB EN NELLIE WESTEN UIT BOXTEL

’Mensen helpen vinden wij heel vanzelfsprekend’

OP DE FOTO: Huub en Nellie Westen vieren in 2004 dat ze tien jaar vrijwel dag en nacht in touw zijn voor de inwoners van de Braziliaanse stad Cáceres

Het heeft niet veel gescheeld of Huub (68) en Nellie (63) Westen hadden hun woning in Boxtel-Oost verruild voor een huis in de Braziliaanse stad Cáceres. Een paar jaar geleden stuitten ze op een prachtig huisje met veranda op de plek waar ze sinds 1994 jaarlijks hulpprojecten voor arme ouderen, kinderen, alleenstaande vrouwen en gehandicapten opzetten. Drie schietpartijen in dezelfde buurt weerhielden hen op de valreep van emigratie naar Brazilië, maar het werk ging door. ,,Als je één keer gezien hebt hoe mensen in Cáceres moeten leven, zul je begrijpen dat we niet anders kunnen doen dan helpen”, zegt Huub Westen.

Het jaarverslag van de Stichting Amigos de Cáceres Mato Grosso Brasil dat onlangs is verschenen is een rijke bloemlezing van de projecten die Huub en Nellie Westen sinds 1994 hebben opgezet in Cáceres. Dit jaar viert het Boxtelse echtpaar dat ze tien jaar vrijwel dag en nacht in touw zijn voor de inwoners van de stad die 32 uur reizen van hun woning aan De Beukums verwijderd ligt. ,,Van Schiphol vliegen we naar São Paolo. Vandaar vliegen we naar Campo Grande, vervolgens gaat het met een andere vlucht naar Cuiaba. En dan is het nog een uur of drie rijden met een jeep alvorens we in Cáceres zijn”, vertelt Westen.

Het helpen van de medemens is het Boxtelse paar met de paplepel ingegeven. ,,Zowel mijn vrouw als ik hebben van huis uit meegekregen dat je op de wereld bent om anderen te helpen en dat je mensen die het minder goed hebben moet bijstaan.” Westen benadrukt dat hij niet werkt vanuit een christelijke levensopvatting. ,,Het is gewoon iets dat we hebben meegekregen, een stukje opvoeding, denk ik.” Het helpen van anderen begon met het bezoeken van rommelmarkten waar spulletjes verkocht werden ten bate van Afrika.

Een goede vriend zette het echtpaar Westen op het Braziliaanse spoor. Hij vertelde over het werk dat de Broeders van Huijbergen verrichten in de provincie Mato Grosso in oostelijk Brazilië. ,,In plaats van telkens geld in te zamelen voor verschillende landen en projecten kregen we de kans om alle krachten te bundelen voor één plek op de wereld”, blikt Westen terug. Daar, in Cáceres, vonden ze een plek waar veel mensen hulpbehoevend zijn. ,,Hulpverlening was in Cáceres keihard nodig.”

In tien jaar tijd hebben Huub en Nellie Westen veel bereikt. Het laatste jaarverslag is een opsomming van projecten die met hulp van veel sponsors en donateurs, maar ook instanties als Wilde Ganzen en de Vastenactie zijn opgezet. Soms ging het om relatief kleine bedragen en kon met 3.000 gulden een zwembad voor gehandicapten gerealiseerd worden. In 2000 werd niet minder dan 171.000 gulden ingezameld voor de bouw van tien huisjes, waarin dertig oudere vrouwen in een beschermde omgeving opgevangen kunnen worden.

Dat het werk van het Boxtelse echtpaar zich niet meer beperkt tot de regio Boxtel is duidelijk als Westen verhaalt over een verblijf in Hulst (Zeeuws-Vlaanderen). Daar bezocht hij alle scholen in de regio om te vertellen over de projecten in Cáceres. Oproepen in landelijke bladen leverden uit het hele land weefgetouwen op, die inmiddels zijn gereviseerd en overgevlogen naar Brazilië. ,,Met de weefgetouwen hebben we een weverij voor alleenstaande moeders gerealiseerd”, vertelt Westen. ,,Op die manier kunnen ze zelf een inkomen genereren en geld verdienen om in hun levensonderhoud te voorzien en de kinderen naar school te sturen.”

Het meest recente project van de Boxtelse stichting is de aanschaf van een schoolbus waarmee gehandicapte kinderen opgehaald en thuisgebracht kunnen worden. De aanschaf van de bus is hard nodig omdat de huidige, veertig jaar oude bus is versleten. Dankzij het echtpaar Westen kon 37.000 euro overgemaakt worden waarmee een nieuwe bus is aangeschaft. De kinderen kunnen weer iedere dag naar de school, die eveneens kan rekenen op steun vanuit Boxtel.

,,Natuurlijk is geld belangrijk voor onze projecten”, vertelt Westen. ,,Zonder geld kun je weinig bereiken. Maar wat we veel belangrijker vinden is bewustwording. We willen mensen laten zien dat er ergens op de wereld mensen wonen die het veel minder hebben. Uiteindelijk willen we bereiken dat de projecten zelfstandig draaien. Wij willen graag helpen, maar uiteindelijk moet het eigen initiatief bij de Brazilianen komen te liggen. We prijzen ons heel gelukkig dat een aantal projecten nu al helemaal op eigen benen staat.”

De vraag werpt zich op of het werk van het echtpaar Westen geen druppel op een gloeiende plaat is. Westen hoort die opmerking vaak. ,,Ik draai het om en zeg dat heel veel druppels ervoor zorgen dat de emmer vol raakt. Het werk is nooit voor niks! Ook al is een project nog zo kleinschalig, er worden mensen geholpen. Niks doen is kiezen voor de makkelijkste weg. Het is verkeerd om altijd maar te denken dat een ander iets moet doen. Wij hebben gezien dat bij alles wat je doet er een stukje vooruitgang wordt geboekt. En dat geeft heel veel voldoening.”

Westen voelt zich door velen gesteund in zijn werkzaamheden. Bijzonder vereerd is hij met de waardering die hij heeft verkregen van de Braziliaanse overheid. De gemeenteraad van Cáceres verleende hem een ’certificaat van erkenning en dankbaarheid’ om te onderstrepen dat het werk dat het Boxtelse paar verricht breed wordt gewaardeerd. ,,Onze kracht is dat we als kleine stichting in staat zijn het geld naar de juiste plek te brengen. Er blijft niets aan de strijkstok hangen, de overheadkosten zijn laag en met hulp van de Broeders van Huijbergen komt alle hulp op de goede plek.”

Zaterdag 3 april staat de Stichting Amigos de Cáceres Mato Grosso Brasil stil bij het tienjarig bestaan. In zaal Marktzicht wordt voor donateurs en andere mensen die de stichting een warm hart toedragen een feestelijke bijeenkomst gehouden. Belangstellenden kunnen zich tot 1 maart aanmelden via (0411) 68 33 97. Op 24 april wordt ter gelegenheid van het tweede lustrum een eucharistieviering opgedragen in de Boxtelse Sint-Petruskerk.

Mensen die het werk van Huub en Nellie Westen willen steunen, kunnen een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer 16.88.80.873 of gironummer 373958. Meer informatie: www.caceresbrasil.nl.

OP DE FOTO: Huub en Nellie Westen aan het werk in hun woning in Boxtel-Oost.
29 januari 2004

Print deze pagina

Terug