VERZET TEGEN DREIGENDE SLUITING PARADOX IN 1993

’Grootste blunder in Boxtelse geschiedenis’

OP DE FOTO: Protest tegen de dreigende sluiting van Paradox in september 1993. 'Wel stemapparaten nodig, maar jongerenwerk overbodig', staat op het spandoek dat tegen de gevel van Den Dries is bevestigd. (Archieffoto Brabants Centrum).

In 1969 werd in Boxtel tijdens de vredesweek in het complex Duinendaal het communicatiecentrum Yin Yang in gebruik genomen. Harrie Lagarde was destijds één van de oprichters van dit Boxtelse jongerencentrum. Omdat het zonde was om alles na een week weer af te breken stemde het kerkbestuur bij monde van de pastoor ermee in dat de ruimte permanent als jongerencentrum dienst mocht doen. Yin Yang was echter geen lang leven beschoren.

In 1972 vestigde het jongerencentrum Open Huis zich in het pand, waarna het behalve nog een aantal keren van naam ook van locatie veranderde. Zodat in 1988 in gebouw Den Dries het jongerencentrum Paradox geopend werd. Het open jongerencentrum kreeg volop lof en raakte langzaam maar zeker zijn slechte imago kwijt. Desondanks dreigde in 1993 de sluiting van Paradox.

In 1993 kwam de gemeente met een plan voor de sluiting van Paradox. Uiteindelijk werd de sloop van het jongerencentrum in 1995 in werking gesteld. Nu, bijna tien jaar later, ontbeert Boxtel nog steeds een goed jongerencentrum met podiumzaal. Harry Lagarde realiseert zich nu dat hij intensief betrokken is geweest bij zowel de opkomst (als medeoprichter van Yin Yang) als de ondergang van het jongerencentrum (als verantwoordelijk wethouder). Hij herinnert zich de protesten voor het behoud van Paradox nog goed. ,,De mensen protesteerden omdat ze niet genoeg van mij kregen”, blikt de oud-wethouder terug.

Paradox was een jongerencentrum met een open podium waar verscheidene activiteiten voor de Boxtelse jeugd werden georganiseerd. Zo werd er in 1993 bijvoorbeeld een studentenavond gehouden, was er een scholierencafé en werden er jamsessies en een karaoke-show gehouden. Daarnaast bood het podium van Paradox de mogelijkheid voor diverse (lokale) muzikale optredens. Maar ook grootschalige activiteiten vonden onderdak bij het jongerencentrum. Zo werd in mei P-Day georganiseerd.

Maar liefst 225 punkers uit alle windstreken kwamen samen tijdens het muziekfestival in Boxtel. Daarnaast werd in november een feestweekend vol activiteiten georganiseerd om het eerste bestaanslustrum te vieren. Er traden diverse bands op, er werd onder andere een graffitiwedstrijd gehouden en de jongeren konden bijvoorbeeld deelnemen aan een toneelworkshop. Paradox was uitgegroeid tot een echte ontmoetingsplaats voor jongeren.

PLATFORM
In september 1993 vergaderde de politiek over het feit dat burgemeester en wethouders het gebouw Den Dries wilden slopen. Het plan om de jongeren in sporthal Den Haagakker onder te brengen zou de gemeente jaarlijks een ton opleveren. SP-raadslid Willem van Meurs noemde het plan destijds 'schandalig’ en veegde het alternatief van Den Haagakker resoluut van tafel. Lagarde wees de jongeren erop dat 'Den Dries’ altijd een tijdelijk onderkomen is geweest. Hij pleitte daarbij wel voor een goed alternatief als het gebouw zou worden gesloopt. Om de dreigende ondergang van Paradox tegen te gaan, richtten tegenstanders een platform op. Ook werden diverse protesten gehouden tegen sluiting van Paradox.

,,Heel de gemeenteraad was het erover eens dat als Paradox gesloopt zou worden, er een nieuw jongerencentrum moest komen”, blikt Lagarde terug. Van Meurs, sinds 1982 lid van de gemeenteraad, heeft een groot deel van de jarenlange discussie omtrent het Boxtelse jongerencentrum vanuit politiek oogpunt meegemaakt. Hij noemt de strijd rondom Paradox thans 'een trieste geschiedenis’. ,,Wij hebben de sluiting van Paradox altijd één van de grootste blunders in Boxtel genoemd”, aldus Van Meurs.

,,Toen het gebouw gesloopt werd, had men een andere locatie aangewezen aan de Hobbendonkseweg. Later is deze optie geruisloos uit de begroting weggehaald. Sociaal beleid en jongerenbeleid hadden toen geen prioriteit”, aldus Van Meurs. Lagarde: ,,Overal waar nu nog jongerencentra zijn, functioneren ze volop. Dus in Boxtel, met de basis die we hadden, was dat zeker ook gelukt.”

De huidige wethouder Anton van Aert zegt dat het gebouw van Stichting Sint-Ursula (Bracbant-Havo – red.)) een geschikte locatie is voor een jongerencentrum. Zijn collega wethouder Ger van den Oetelaar voert gesprekken met de eigenaar van het pand en hoopt tot een overeenstemming te kunnen komen. Er is reeds een motie ingediend dat er voor 1 juli 2004 meer duidelijkheid over het nieuwe jongerencentrum moet zijn. ,,We hopen dus in 2004 te kunnen bouwen”, aldus Van Aert. Over de inrichting van het jongerencentrum denkt de projectgroep Jongerencentrum al na. ,,Ik zou willen dat ik iets heel definitiefs kon zeggen, maar dat gaat nog niet”, aldus de wethouder.

Over de toekomst spreekt Van Meurs: ,,Er is weer een gesprek op gang gekomen met de Stichting Sint-Ursula, maar dat duurt allemaal zo verschrikkelijk lang. Ik moet eerst eens zien wat het resultaat is, maar heb er weinig vertrouwen in. Er zijn drie jongerenwerkers aangesteld en nou hebben we geen jongerencentrum. Ik ben een beetje pessimistisch, maar ik hoop dat het goed komt. Het is hard nodig.”

OP DE FOTO: Jongeren demonstreren in september tijdens een commissievergadering tegen de sluiting van Paradox. Uiterst rechts SP-raadslid Frank van Liempd. (Archieffoto Brabants Centrum).

Wat er verder gebeurde in 1993:

* In Esch verschijnt omroep LOESCH op de televisie. De vrijwilligers hebben met diverse uitzendingen over Essche activiteiten (waaronder een live bingo-avond) snel hun plaats veroverd in de dorpsgemeenschap.

* Boxtel begroet eind maart zijn nieuwe burgemeester. Oud-Boxtelaar Jan van Homelen uit Berlicum laat zich door loco-burgemeester Ricky van den Aker de ambtsketting omhangen.

* De herindeling is in Liempde het gesprek van de dag. De onverwachte beslissing van staatssecretaris De Graaff-Nauta om Liempde alsnog bij Boxtel te voegen stuit bij veel Liempdenaren op onbegrip.

* Burgemeester Jan van Homelen opent een Marokkaans gebedshuis bij Hoogheem. Hij noemt de moskee een aanwinst voor Boxtel, die naast de overdracht van geloof en cultuur ook iets toevoegt aan 'het architectonische elan van de gemeente'.

* Het gerenoveerde hoofdveld van sportpark De Laat in Gemonde wordt officieel in gebruik genomen. De accommodatie kreeg een beter drainagesysteem, nieuwe afrastering én reclameborden.
29 januari 2004

Print deze pagina

Terug