COMBINATIE 95, CDA EN DPBL VINDEN ELKAAR

Deur voor milieustraat Liempde
op een kier

Doordat het CDA en de Democratische Partij Boxtel-Liempde (DPBL) donderdag 22 januari tijdens de raadsvergadering in Boxtel een amendement van Combinatie95 steunden tegen de sluiting van de milieustraat in Liempde is er nog een sprankje hoop voor behoud van de werf aan de Brukelsestraat. Met een meerderheid van twaalf tegen negen stemmen werd het tijdens de vergadering aangepaste amendement van Combinatie95 aangenomen door de raad.

Na afloop van de raadsvergadering werd door raadsleden, publiek en pers vurig gediscussieerd over het verloop van het debat inzake de veelbesproken milieustraat. De vraag die hierbij centraal stond was of het besluit van de raad niet te veel uit emotionele n electorale overwegingen genomen was.

Enkele oppositiepartijen, waaronder met name Boxtels Belang, hadden tijdens de vergadering al verontwaardigd gereageerd op het in hun ogen politieke spel dat gespeeld werd. ,,Voor 60.000 euro kan de milieustraat niet opengehouden worden. Dat weet u net zo goed als ik. Dit zaakje stinkt", aldus fractievoorzitter Fons van Elderen van Boxtels Belang. Zijn partijgenoot Ad van de Wetering sprak ook klare taal: ,,Dit is een politiek compromis, dat gaat eindigen in sluiting van de milieustraat."

Coalitiepartij PvdA/GroenLinks en oppositiepartijen als de SP, VVD en Boxtels Belang herhaalden vorige week de opvatting dat, mede gezien de extra investeringen die hiermee gepaard gaan, het instandhouden van twee milieustraten te veel is voor een gemeente met 30.000 inwoners. ,,Boxtel heeft voldoende aan n milieustraat. We hebben immers al een uitstekend geoutilleerde voorziening aan de Kruisbroeksestraat", aldus SP-fractievoorzitter Willem van Meurs.

,,Of we nou praten over 60.000 of 43.000 euro; het gaat om een overbodige investering. Slechts een paar kilometer verder dan de werf in Liempde ligt een betere voorziening, waar ook veel Liempdenaren gebruik van maken. Daarnaast gaan toekomstige ontwikkelingen tot extra investeringen leidden. De leefbaarheid van Liempde zal door het verdwijnen van de milieustraat niet aangetast worden."

RATIONEEL
De rationele en zakelijke overwegingen van de genoemde raadsfracties ten spijt; feit is dat de deur voor het openhouden van de Liempdse werf nog steeds op een kier staat, mede door de inbreng van de raadsfractie van DPBL. Een van de raadsleden van die partij, Rob Zink, gaf eerder al aan dat 60.000 euro de limiet is voor het openhouden van de voorziening. Nu steunde de partij van fractievoorzitter Willie van de Langenberg een amendement van Combinatie95 nadat dit gewijzigd was. Ook het CDA schaarde zich achter het voorstel van de coalitiegenoot.

,,Wij stellen voor maximaal 60.000 euro te investeren op basis van reel bestek; op te stellen door de gemeente Boxtel, waarbij voldaan moet worden aan het inkoopbeleidsplan en rekening gehouden wordt met de ARBO-eisen. Deze 60.000 euro moet via bezuinigingen op de reinigingsdienst gerealiseerd worden. Investeringen hoger dan 60.000 euro zullen leiden tot sluiting van de milieustraat", luidde de toevoeging aan het voorstel van Combinatie95 waardoor DPBL over de streep getrokken werd.

AANHANG
Van de coalitiepartijen CDA en Combinatie95, beide met een grote aanhang in Liempde, is bekend dat zij voorstander zijn van het instandhouden van de milieustraat. De christen-democraten hebben immers al meerdere malen aangegeven dat ze voor het openhouden van de werf zijn, terwijl de in Liempde gewortelde partij Combinatie95 een paar weken geleden naar eigen zeggen met 'harde bewijzen' kwam dat sluiting niet nodig was. ,,We zijn uitgedaagd om onze opmerkingen hard te maken. Daar hebben we aan voldaan", liet raadslid Rien van de Laar (Combinatie95) donderdag weten.

Combinatie95 heeft aannemingsbedrijf Den Ouden uit Schijndel een offerte laten maken voor het aanbrengen van een vloeistofdichte vloer en aansluiting op de riolering. Het bedrijf kan het karwei klaren voor 43.500 euro terwijl de gemeente Boxtel uitgaat van een investering van 163.000 tot 292.000 euro. Wethouder Wim van Erp liet eerder al doorschemeren vraagtekens te hebben bij de cijfers van Combinatie95. Hij gaf enkele weken geleden al aan dat het te vroeg is om van een 'koopje' te spreken.

,,Het is de vraag of we appels met appels of appels met peren vergelijken", liet Van Erp begin deze maand in Brabants Centrum weten. De wethouder maakte donderdag na een overleg (tijdens een schorsing) met de andere leden van het college van B. en W. duidelijk dat het besluit van de raad gerespecteerd wordt. Concreet houdt dit in dat het college in eerste instantie gaat onderzoeken of de jaarlijkse kosten van het openhouden van de milieustraat betaald kunnen worden door te bezuinigingen op de afvalstoffendienst. Blijkt hieruit dat het onmogelijk is, dan is de sluiting van de milieustraat een feit. ,,Het wordt heel moeilijk om deze bezuiniging te realiseren", liet Van Erp op voorhand weten.
29 januari 2004

Print deze pagina

Terug