KRITIEK OP 'DEN HAAGAKKER' ZORGT VOOR COMMOTIE

Storm in een glas zwembadwater

Enkele ouders uit Boxtel waarvan de kinderen voorheen zwemles hadden in het inmiddels gesloten overdekte bad De Spetterhoek op het Saltho-terrein, hebben deze week forse kritiek geuit op de kwaliteit van de alternatieve zwemopleiding in 'Den Haagakker'. ,,Er lijkt zo langzamerhand een hetze te ontstaan tegen Den Haagakker", reageerde exploitant Martien Pennings op de klachten van de in zijn ogen kleine groep volhardende klagers. Gistermiddag schoven beide partijen aan tafel en werd de lucht geklaard. Een storm in een glas (zwembad)water, zo lijkt achteraf.

Joost van der Pluijm, begin vorig jaar een van de initiatiefnemers van het oudercomité Zwemlessen De Spetterhoek, stelde in een open brief aan het gemeentebestuur dat de organisatie van de zweminstructies 'chaotisch, onpersoonlijk en niet kindgericht' is. Hij baseerde zich op de ervaringen van twee ouderparen, die volgens hem een inventarisatie hebben gemaakt van de 'regen van klachten' die ook bij anderen ouders leeft.

Mede op aandringen van wethouder Anton van Aert heeft gistermiddag een gesprek tussen Van der Pluijm en Pennings en plaatsgevonden en zijn de punten van kritiek een voor een aan de orde geweest. Het is de woordvoerder van de verontruste ouders gebleken dat een groot aantal van de eerder door hem aangereikte tips en aanbevelingen, zijn opgepikt en gerealiseerd door Pennings.

Op de vraag waarom niet eerder een gesprek met de exploitant is aangegaan om een en ander door te praten, meldde Van der Pluijm gisteren na afloop van het door hem als 'constructief' omschreven gesprek: ,,In december is om een onderhoud gevraagd. Toen zei Pennings daar geen behoefte aan te hebben. Achteraf bleek dat dit mede te maken had met een sterfgeval binnen zijn familie. Daar heb ik begrip voor."

De commotie die deze week ontstond door zijn optreden, bracht Van der Pluijm tot de constatering dat hij zijn brief beter niet had kunnen versturen. ,,Ik ben op eigen initiatief in de pen geklommen uit een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij de overgang van 'De Spetterhoek' naar 'Den Haagakker' heb ik vorig jaar immers zelf de afspraken gemaakt met Pennings en wethouder Van Aert."

In zijn brief aan het gemeentebestuur stelde Van der Pluijm onder meer dat exploitant Pennings een gesprek om tot een oplossing te komen uit de weg ging.

VOLHARDEND
In een reactie zei Pennings maandag 'best bereid' te zijn een gesprek aan te gaan met de betrokken ouders. ,,Als er dingen beter geregeld kunnen worden, sta ik daar voor open. Eerdere problemen hebben we met het team van 'Den Haagakker' ook steeds proberen op te lossen. In grote lijnen krijgen we weinig klachten. We hebben hier te maken met een kleine groep die blijft volharden; het lijkt zo langzamerhand een hetze te worden."

Het stak Pennings dat de ouders hem niet rechtstreeks hebben benaderd, maar dat een brief naar het gemeentebestuur is gezonden. Dat hij niet aan tafel zou willen met Van der Pluijm c.s. bestreed hij met klem. ,,Als men wil ga ik graag een gesprek aan, maar dan wel op basis van duidelijke argumenten. Kijk, het heeft weinig zin om inhoudelijk over zwemlessen te praten met mensen die geen opleiding als zweminstructeur hebben gehad", stelde de exploitant van 'Den Haagakker' begin deze week.

Pennings wees naar de absentie van het oudercomité tijdens het gesprek afgelopen zomer met voormalige gebruikersgroepen van 'De Spetterhoek'. Dat het inmiddels opgeheven oudercomité daar verstek liet gaan, was volgens Van der Pluijm echter logisch. ,,Wij hebben destijds in een apart gesprek, waarbij ook wethouder Van Aert aanwezig was, heldere afspraken gemaakt over de zwemlessen. Pennings heeft daar toegezegd de daad bij het woord te voegen. Hiermee dachten wij dat de doelstelling van ons comité bereikt was om een goede overgang van de zwemlessen van 'De Spetterhoek' naar 'Den Haagakker' te realiseren. Daarom is het comité opgeheven. In het gesprek met de andere gebruikersgroepen ging het vooral over te treffen voorzieningen. Hier lag onze prioriteit niet; voor de kwaliteit van de zwemlessen was die bewuste evaluatie dus niet zo relevant."

VEILIG GEVOEL
In een persoonlijke reactie stelde zweminstructeur Carmen van Boekholt van 'Den Haagakker' woensdagochtend dat Van der Pluijm in zijn brief alle personeelsleden over één kam scheert. ,,Op deze manier ontstaat een zeer negatief beeld over álle zwemlessen; daarmee wordt voor de goede zweminstructeurs het werken onmogelijk gemaakt", aldus Van Boekholt. Ze ging niet in op alle kritiekpunten die Van der Pluijm aanhaalde.

,,Ik weet zeker dat ik de kinderen uit Boxtel en omgeving goed zwemonderwijs bied, waarbij ze een veilig gevoel in en om het water krijgen en houden. Sterker nog: van buiten Boxtel komen ze naar ons zwembad om privé-les te halen. Ik heb geen behoefte om mij verder te verdedigen en ga door met mijn werk, waaraan veel ouders met hun kinderen plezier beleven."

Hoewel het om slechts twee klachten gaat, stelde wethouder Van Aert maandag dat hij van mening is dat deze niettemin serieus genomen moeten worden. De wethouder gaf zijn reactie nog voordat Van der Pluijm en Pennings met elkaar aan tafel schoven. ,,Voordat er een nieuw zwembad op het Saltho-terrein (vervanging 'De Spetterhoek'- red.) is verrezen, zijn we twee of drie jaar verder. In de tussentijd zijn we aangewezen op 'Den Haagakker', dus de gesignaleerde problemen dienen met zorg behandeld te worden", stelde Van Aert. Dat exploitant Pennings niet bereid zou zijn tot een gesprek met de betrokken ouders, klonk de wethouder ook toen al vreemd in de oren.
29 januari 2004

Print deze pagina

Terug