'SINT-JOSEPH' EN MAKELAARS NIET SOMBER OVER VERKOOP

Stadswoningen en appartementen in 'De Banier'

OP DE FOTO: De kerktoren van de voormalige Maria Reginakerk – hier opmerkelijk gefotografeerd achter een van de bomen op het vroegere kerkplein – wordt geďntegreerd in de nieuwbouw van 'De Banier'.

Ondanks dat sprake zou zijn van een dip in de woningmarkt, gaan zowel Woonstichting Sint-Joseph als de makelaarskantoren Nuyens en Alfa er vanuit dat er veel belangstelling zal bestaan voor de koopwoningen en dito appartementen in het deelplan De Banier in het nieuwe centrum van de wijk Selissenwal. Komende week start de verkoop: dinsdag 3 februari kunnen belangstellenden zich laten informeren in restaurant Molenwijk.

'De Banier' omvat naast tien winkelunits aan de Van Beekstraat in totaal veertien zogenaamde stadswoningen en 48 appartementen. Doelgroep zijn de zogenaamde starters op de woningmarkt en senioren. Het bouwblok, een ontwerp van de Boxtelse architect Hans van Stekelenburg, wordt in een carrévorm om het Magere Josje, de voormalige kerktoren van de Maria Reginakerk gebouwd.

De westkant (zijde Baanderherenweg) en zuidkant (met zicht op het toekomstige stadspark) van het wooncomplex is gereserveerd voor eengezinswoningen van vier verdiepingen. Deze zogenaamde stadswoningen hebben geen tuin, maar wel een royaal bemeten terras van maximaal 35 vierkante meter. ,,In de markt is steeds meer vraag naar ruime woningen, terwijl in Nederland steeds kleiner wordt gebouwd om de koopprijs betaalbaar te houden. In dit plan is de tuin opgeofferd ten behoeve van meer woonruimte. De huizen hebben gemiddeld een vloeroppervlak van 223 vierkante meter en een inhoud van bijna 650 kuub. Dan mag je gerust stellen dat het ruime woningen zijn", zegt makelaar Reinier Nuyens in zijn toelichting.

Dat de huizen geen tuin krijgen, wil niet zeggen dat bewoners met mooi weer niet buiten kunnen zitten. Elke woning krijgt op de eerste verdieping een terras waarvan de oppervlakte varieert tussen de 32 en 35 vierkante meter. ,,Daar kun je met acht mensen ruim zitten", aldus Nuyens. Tegen meerprijs is op de derde verdieping bovendien een dakterras te realiseren. De verkoopprijs van de stadswoningen loopt uiteen van 280 tot 305 duizend euro.

PARKEERGARAGE
De begane grond van 'De Banier' kent een opmerkelijke indeling. Onder de appartementen aan de noord- en oostkant staan tien winkels geprojecteerd, terwijl bij de stadswoningen hier de entree en een atelierruimte is gevestigd. Het atelier is ook te gebruiken als hobbykamer of voor een kantoorruimte aan huis. De woonkamer en keuken van de stadswoningen bevinden zich op de eerste verdieping.

Onder het centrale binnenplein wordt, ook op de begane grond, een overdekte parkeergarage gerealiseerd die ruimte biedt aan in totaal 66 personenauto's. Elk van de veertien stadswoningen beschikt straks over twee parkeerplaatsen. De bewoners van de 48 appartementen verdelen de overige parkeerplaatsen. Uiteindelijk zullen tien appartementen het zonder eigen parkeerplaats moeten doen. ,,Zo willen we voorkomen dat mensen die er geen gebruik van wensen te maken, toch een parkeerplaats 'door de strot' geduwd krijgen", aldus Nuyens.

De gelijkvloerse appartementen worden in drie bouwlagen boven de winkelgalerij gesitueerd. Er bestaan veel verschillen tussen de diverse typen koopappartementen, die een gemiddeld vloeroppervlak hebben van 102 vierkante meter. Met name de woningen op de hoeken zijn wat ruimer bemeten. De prijs varieert van 179 tot 260 duizend euro. ,,Mensen betalen zo'n 1.800 euro per vierkante meter; dat is vandaag de dag relatief laag."

'BETAALBAAR HOUDEN'
Woonstichting Sint-Joseph heeft de ontwikkeling van De Heerewaerde, het nieuwe centrumgebied van Selissenwal, op zich genomen en is dus ook nadrukkelijk betrokken bij de realisatie van het deelplan De Banier. ,,In het verleden richtten wij ons vooral op de onderkant van de woningmarkt. In het nieuwe wijkcentrum proberen we echter een goede mix tot stand te brengen. Naast sociale huurwoningen worden er ook duurdere huur- en koophuizen gebouwd", stelt directeur-bestuurder Maria Voets van 'Sint-Joseph'.

Dat zowel de stadswoningen als de koopappartementen door makelaar Nuyens worden weggezet met de omschrijving 'veel kwaliteit voor betrekkelijk weinig geld', is volgens Voets vooral te danken aan het feit dat 'Sint-Joseph' de onrendabele toppen voor haar rekening neemt. Bovendien kunnen de bouwkosten over vier deelprojecten worden verdeeld en ook dat zou een gunstige uitwerking op de verkoopprijs hebben. ,,Ons uitgangspunt blijft: hoe houden we het betaalbaar voor de mensen", aldus Voets.

Makelaar Nuyens hoopt dat de bouw van De Banier nog voor de zomervakantie van start kan gaan. Hij denkt tussen de drie en zes maanden nodig te hebben om de woningen te verkopen. Op de vraag of dat niet wat optimistisch is, gelet op het wat moeizame verloop van koopwoningen in het duurzaam bouwproject In Goede Aarde, antwoordt Nuyens ontkennend. Hij is van mening dat beide projecten niet vergelijkbaar zijn. ,,Als we 60 tot 65 procent van de woningen verkocht hebben, kan voor De Banier de schop de grond in."

De invulling van de winkelunits komt later aan bod. ,,Er is belangstelling getoond door zowel ondernemers uit de wijk als van elders", stelt directeur-bestuurder Voets van de woonstichting. De toekomst van de tegenover de westelijke stadswoningen gelegen winkelgalerij en flat aan de Baandervrouwenlaan, is nog niet duidelijk. De beslissing of er gesloopt of gerenoveerd wordt is vooruitgeschoven omdat de inrichting van het nieuwe centrumgebied de medewerkers van 'Sint-Joseph' veel kruim kost.

Dinsdag 3 februari 2004 vindt in restaurant Molenwijk een informatiebijeenkomst plaats, waar belangstellenden het bouwplan kunnen inzien. Om 19.30 uur gaat een inloop van start en vanaf 20.00 uur kunnen mensen vragen stellen aan André van der Veer. Deze voormalige makelaar is door Woonstichting Sint-Joseph als externe kracht ingehuurd om de realisatie van De Heerewaerde in goede banen te leiden. De makelaarskantoren Nuyens en Alfa zijn present met verkoopbrochures.




29 januari 2004

Print deze pagina

Terug