WETHOUDER: 'OPENING WIJKCENTRUM EIND 2006'

De Walpoort wordt Prinses Amaliaschool

OP DE FOTO: Directeur Niek Scholts (derde van links) en leerlingen van basisschool De Walpoort zijn blij dat hun school in de toekomst de naam Prinses Amaliaschool krijgt. Wethouder Anton van Aert (midden achteraan) en directeur Felix Razenberg (geheel links) van schoolbestuur Sint-Christoffel delen in de vreugde.

Basisschool De Walpoort heeft toestemming gekregen van kroonprins Willem-Alexander en zijn echtgenote prinses Máxima om de naam Amalia te gebruiken voor de nieuw te bouwen brede school in de wijk Selissenwal. Het goede nieuws staat in een brief die eind vorige week bij De Walpoort in de bus viel en vormde maandag 26 januari rond 13.00 uur reden voor een klein feestje. Wethouder Anton van Aert, één van de aanwezigen, liet weten dat de opening van het nieuwe gebouw, dat volgens hem het kloppende hart van het centrumgebied in Selissenwal moet worden, voor eind 2006 op de agenda staat.

Bij de Walpoortschool weten ze als geen ander hoe ze een feestje moeten vieren. Maandag werd op de plek waar op termijn het nieuwe schoolgebouw moet gaan verrijzen, vóór gemeenschapshuis De Walnoot, het goede nieuws door directeur Niek Scholts via een geluidsinstallatie kenbaar gemaakt. Zijn gehoor bestond naast vele leerlingen onder meer uit leraren, enkele contactouders, directeur Felix Razenberg van schoolbestuur Sint-Christoffel én wethouder Anton van Aert die op de fiets bij de school gearriveerd was. Veel kinderen hadden van de gelegenheid gebruik gemaakt om een kroontje op te zetten terwijl anderen klaar stonden met ritme-instrumenten om uiting te geven aan hun vreugde.

De reden dat De Walpoort graag de naam van de dochter van kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima wil krijgen, heeft te maken met het feit dat de affiniteit van de school met het koningshuis de laatste tijd flink is toegenomen. Dit heeft volgens directeur Scholts alles te maken heeft de toekenning van het Appeltje van Oranje vorig jaar door prinses Máxima aan de contactouders van de school.

KONINKLIJK HUIS
Scholts liet maandag aan de toehoorders weten dat de Walpoortschool eind vorige week een brief van het Koninklijk Huis ontvangen had, die was ondertekend door de secretaris van Willem-Alexander en Máxima. ,,De brief is natuurlijk niet door hun zelf geschreven. Dat laten ze doen; daar hebben ze een secretaris voor, want ze zijn natuurlijk niet voor niets prins en prinses", zei Scholts, die aangaf dat de officiële naam van de nieuwe school 'Prinses Amaliaschool' wordt .

,,Willem-Alexander en Máxima laten in de brief weten dat ze geen bezwaar hebben als de nieuwe school de naam van hun dochter krijgt. Ze stellen het bijzonder op prijs dat wij hiervoor toestemming gevraagd hebben. Ze vinden het dus nog hartstikke leuk ook. Natuurlijk gaan we ze nog een mooie brief terugschrijven om hen te bedanken voor hun toestemming."

Wethouder Anton van Aert feliciteerde de leerlingen van De Walpoort van harte met de toestemming voor de nieuwe naam en zei te hopen dat de nieuwbouw snel gerealiseerd zal worden. Ook gaf de wethouder aan dat hij binnen een paar maanden de onderhandelingen met de partners die binnen de brede school gaan samenwerken hoopt af te ronden (Van Aert spreekt zelf liever niet van een brede school, maar prefereert de term 'wijkcentrum'- red.) en dat de invulling van het programma van eisen in een vergevorderd stadium is.

Wel zijn er volgens Van Aert nog enkele hobbels die genomen moeten worden. Zo moet er nog een oplossing gevonden worden met het bestuur van gemeenschapshuis De Walnoot, dat zelf het gebouw en de grond in eigendom heeft. De gemeente wil de grond graag overnemen, maar heeft nog altijd geen akkoord kunnen bereiken met het bestuur.

,,Ook in de eigendomssituatie van De Walnoot verwacht ik binnen een paar maanden meer duidelijkheid. Ik heb goede hoop dat we er uitkomen", aldus Van Aert. ,,Zoals het er nu naar uitziet is het de bedoeling dat het jaar 2004 gebruikt wordt voor de voorbereiding van de bouw van het wijkcentrum, waarna de daadwerkelijke bouw in 2005 gaat starten. De opening van het gebouw staat gepland voor eind 2006."

ONDERHOUD
Directeur Scholts zei na afloop van de bijeenkomst niet blij te zijn dat het nog een paar jaar kan duren voordat De Walpoort kan verhuizen. ,,In eerste instantie werd gezegd dat we per 1 januari 2006 in het nieuwe gebouw konden. Nu is dat weer uitgesteld tot eind 2006. Het huidige schoolgebouw is gedateerd. Al heel lang is er geen onderhoud gepleegd en we kampen met ruimtegebrek. Doordat er nu hier vlakbij in het centrumgebied van Selissenwal volop gewerkt wordt, ondervinden we overlast, waaronder de elektriciteit die af en toe uitvalt."

,,Bovendien ziet de omgeving van de school er door de werkzaamheden niet aantrekkelijk uit. Daarnaast hoop ik dat er snel duidelijkheid komt in de onderhandelingen over de brede school en het overleg tussen de gemeente en het bestuur van het gemeenschapshuis over de eigendomssituatie van De Walnoot, zodat de architect snel aan het werk kan. We kunnen een nieuw gebouw heel hard gebruiken."
29 januari 2004

Print deze pagina

Terug