PRESENTATIE EERSTE SCHETSEN BIJ BIJEENKOMST COMBINATIE95

Bouwplan Heideweg Liempde vooral gericht op starters

OP DE FOTO: Naast de langgevelboerderij aan de Hogenbergseweg in Liempde worden nieuwe woningen gebouwd.

De zestig woningen die gerealiseerd worden in het bouwplan aan de Heideweg in Liempde zijn volgens wethouder Ger van den Oetelaar voor zeker zestig procent bedoeld voor starters. Dat bleek donderdagavond tijdens een goedbezochte thema-avond van de politieke groepering Combinatie95 in zaal De Punder in Liempde. ,,Met het plan aan de Heideweg willen we de doelgroep die woningen het hardst nodig hebben aan bod laten komen. Dat zijn de starters”, liet Van den Oetelaar weten.

Tijdens de bijeenkomst in De Punder stond het bouwen en wonen voor starters en senioren centraal. Combinatie95 achtte de tijd rijp voor een themabijeenkomst omdat de eerste schetsen van stedenbouwkundige Evelien Bark voor het plan Heideweg bekend zijn. De locatie wordt omsloten door de straten Hogenbergseweg, Heideweg en Bergstraat en grenst aan het complex van tennisvereniging De Peppelieren. Momenteel zijn op de locatie twee woningen in aanbouw terwijl op het perceel een langgevelboerderij staat die behouden blijft.

MODELLEN
Bark liet verschillende modellen zien, waarbij onder meer ook rekening gehouden wordt met de mogelijkheid dat de handboogschutterij l'Union uit het gebied verdwijnt. ,,De tennisclub en de handboogvereniging vormen obstakels voor het bouwplan”, aldus Bark, die onder meer een ontwerp met beide verenigingen vervaardigd had als ook een schets zonder de handboogvereniging.

,,Het is niet erg als de handboogvereniging niet in het plan opgenomen wordt. De vereniging heeft een gebouw dat niet representatief is en uitgerust is met een blinde gevel. Daarnaast veroorzaakt de tennisclub veel overlast voor de omwonenden. Vandaar dat ik een groene zone getekend heb langs de tennisbaan. Feit is dat het realiseren van woningbouw consequenties kan hebben voor de sportclubs. Hier is onderzoek voor nodig.”

Bark gaf aan dat het terrein aan de Heideweg vrij is om te bebouwen aangezien er geen belangrijke bomen staan. ,,Het plan moet leiden tot een herkenbare wijk die aansluit op de omgeving. In het voorkeursmodel zijn 48 starterswoningen in het centrum van de wijk en 13 vrijstaande woningen aan de rand van de locatie ingetekend. De starterswoningen bestaan uit rijen van drie tot vier huizen, die op elkaar lijken en met kappen in dezelfde richting. De tuinen liggen op het zuiden. Verspreid door de wijk worden groenzones aangelegd. Hoe de huizen er precies uit gaan zien is nog niet duidelijk, net als de prijzen van de woningen.”

VRIJSTAANDE WONINGEN
Hoewel donderdag in Liempde meer onderwerpen op de agenda stonden, gingen veruit de meeste vragen uit de zaal over het bouwplan aan de Heideweg. Een van de aanwezigen was teleurgesteld over het feit dat het plan weinig ruimte laat voor kopers om 'zelf' een huis naar eigen inzicht te (laten) bouwen. Bark zei daarop dat het de bedoeling is dat de vrijstaande woningen moeten passen in het bouwplan omdat anders de eenheid in de bebouwing verstoord kan worden.

,,Vrijstaande woningen vallen in de duurdere klasse. De kavels kunnen gekocht worden inclusief ontwerp van een woning. Als mensen de vrijheid hebben, wordt het moeilijk om de bouw in de hand te houden. Ontwerpen van verschillende architecten komen de eenheid niet ten goede.”

Wethouder Van den Oetelaar gaf aan dat het van groot belang is om de woningen in het plan Heideweg gefaseerd te bouwen. ,,Hoe het er definitief uit gaan zien is nog niet duidelijk, want de ontwerpen van Evelien Bark worden nog verder ontwikkeld. Ook de methodiek die we gaan hanteren voor het plan is nog niet duidelijk. Of het loten wordt of een andere methode is nu nog niet aan de orde. Duidelijk is wel dat zestig procent van de bebouwing zal bestaan uit goedkope starterswoningen."

,,De vrijstaande huizen zijn bedoeld voor andere doelgroepen, zodat we het plan kunnen betalen. De duurdere woningen kunnen natuurlijk ook door senioren aangeschaft worden. Voor deze doelgroep zijn echter locaties in beeld die dichter bij het centrum van Liempde liggen”, aldus Van den Oetelaar, die benadrukte dat de gemeente met een open houding het overleg met de betrokken sportverenigingen zal aangaan. ,,Dat hebben we tot nu toe altijd gedaan en dat blijft ook zo. Met de clubs worden geen spelletjes gespeeld.”

WOONSTICHTING
Tijdens de themabijeenkomst werd niet alleen gesproken over het bouwplan aan de Heideweg. Zo gaf Herman de Jong van Woonstichting Sint-Joseph uitleg over het huurbeleid dat de organisatie voert voor starters en senioren. Hij gaf onder meer aan dat er geen specifiek huurbeleid is voor deze twee doelgroepen. De Jong zei ook dat uit een recent gehouden woonwensenonderzoek blijkt dat er de komende vijf jaar heel wat verhuisbewegingen te verwachten zijn.

,,In de gemeente Boxtel zijn ruim elfduizend huishoudens, waarvan ruim vierduizend huurders en zevenduizend eigenaren. In totaal hebben 3.700 huishoudens aangegeven graag te willen verhuizen tussen nu en vijf jaar. Dat betekent dat woningzoekenden als starters op de markt kunnen komen en huishoudens die al in een koop- of huurwoning wonen door gaan stromen. Van die doorstromers hebben 1.800 senioren aangegeven te willen verhuizen. Het merendeel van de doorstromers is op zoek naar een koopwoning, terwijl het gros van de starters op zoek is naar een huurwoning, liefst goedkoop. Een kwart van de starters wil een koopwoning, zo blijkt uit het woonwensenonderzoek. Het onderzoek is voor de woonstichting bedoeld als grondslag voor nieuw beleid in de komende jaren.”

SIR-WONINGEN
Riky van Amelsfort, initiatiefneemster van de bouw van de zogeheten SIR-woningen voor senioren aan de Schijndelseweg in Boxtel, hield vorige week in Liempde een inleiding over het zelfstandig wonen door ouderen. ,,Mijn man en ik hebben twee jaar lang intensief gezocht, maar de woning die wij zochten, bleek niet op de markt te zijn. Via Omroep Brabant hoorde ik toen dat gedeputeerde Lambert van Nistelrooij de honderdste SIR-woning in Deurne opende. We zijn via die gemeente op het spoor gekomen van de stichting, kregen er informatie over, zijn vervolgens gaan kijken in Sint-Oedenrode waar een project in aanbouw was en wisten meteen dat dit de woning was die we zochten", zei Van Amelsfort.

,,We hebben er veel energie in moeten steken om de SIR-woning ook in Boxtel te krijgen. Mede dankzij de hulp van gedeputeerde Van Nistelrooij is het ons uiteindelijk gelukt een project van zeven woningen gerealiseerd te krijgen."

Van Amelsfort hield een pleidooi voor het bouwen van gevarieerde woningen voor senioren. ,,Het voordeel hiervan zal zijn dat de doorstroming op gang komt en de overspanning op de woningmarkt afneemt doordat minstens drie woningvragers geholpen worden: senior verhuist naar passende woning, waarna de doorstroomwoning naar een gezin kan dat nog in een starterswoning zit; de starterswoning komt vrij voor nieuwe starters en naarmate er meer van dit soort woningen op de markt komen, zal de prijs vanzelf dalen. Je hoeft geen econoom te zijn om dat te beamen", aldus Van Amelsfort, die haar SIR-woning aan de Schijndelseweg afgelopen zondag openstelde voor het publiek en de bezoekers in De Punder uitnodigde om een kijkje te komen. nemen.

INWONING
Wethouder Van den Oetelaar stond in zijn inleiding stil bij de wijze waarop woningen die voor starters bedoeld zijn ook voor dezelfde groep beschikbaar blijven. De wethouder gaf aan dat bij het realiseren van woningen voor starters problemen kunnen ontstaan. ,,Gemeenten hebben bijna nooit honderd procent van de grond in handen, vaak moet onderhandeld worden met projectontwikkelaars voor wie een lage opbrengst nou eenmaal geen doelstelling is. Een lage opbrengst kan ook voor problemen zorgen bij gemeenten. Om een bouwproject te kunnen betalen is het niet verstandig om alleen maar starterswoningen te bouwen."

Daarnaast liet Van den Oetelaar kort zijn licht schijnen over de inwoning van ouderen bij hun kinderen. Hierover zei hij dat het Boxtelse college van B. en W. voorstelt om de aanwezige bouwmassa niet te laten toenemen (tenzij het bestemmingsplan die mogelijkheid al biedt) en dat het 'faciliteren' van huisvesting van ouderen bij hun kinderen uit het oogpunt vanuit sociaal beleid (lees: mantelzorg) dient plaats te vinden. Van den Oetelaar: ,,Het college stelt daarnaast voor om het aanwonen in beginsel niet mogelijk te maken vanwege de onmogelijkheid van een adequate handhaving. Daarom kan dit slechts gebeuren onder zeer strikte voorwaarden en met de nodige terughoudendheid."
22 januari 2004

Print deze pagina

Terug