BREDE SCHOOL BOXTEL DRAAIT INHOUDELIJK GOED

Naschoolse activiteiten erg populair

OP DE FOTO: Het Rosmalense bouwbedrijf PBO is volop bezig om de voormalige mavo-school Wilgenbroek om te bouwen tot brede school voor de wijk Oost.

De stichting die in Boxtel al geruime tijd bezig is met het opzetten van brede scholen, presenteerde dinsdag 20 januari haar beleid en toekomstplannen. Dat er ook nu al veel georganiseerd wordt, werd duidelijk dankzij een optreden van breakdancegroep Funky Squad.

Wim Ketelaars, bestuursvoorzitter van de Stichting Brede Scholen Boxtel, opende de avond. ,,Toen we het eerste overleg hadden over de brede school, werd al snel duidelijk dat het onderwijs de centrale rol moest gaan vervullen”, vertelt Ketelaars. ,,Maar ook de bibliotheek en andere instellingen wilden we er graag bij betrekken.”

Volgens Ketelaars is het logisch dat onderwijs een belangrijke rol blijft spelen in de samenleving. ,,Onderwijs is nodig voor het verbeteren van de samenleving”, vindt hij. ,,Het is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Een kind van vijf heeft vier/vijfde van zijn leven al geleerd. In de eerste vijf levensjaren van een kind is het dus al belangrijk dat het onderwijs krijgt, want in die eerste vijf jaar kan heel veel misgaan.”

IK&KO
Het doel van de brede school is om de ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders te vergroten. Om dit te bereiken is een zogenaamd ‘pluspakket’ in het leven geroepen. Dit pakket bestaat uit: voor- en vroegschoolse educatie (VVE), leesbevordering, wijk/ouders, opvoedingsondersteuning, ICT en naschoolse activiteiten.

Vooral VVE is binnen de Boxtelse brede school belangrijk. ,,Het doel hiervan is om de taalachterstand van kinderen die in groep drie komen, te verminderen met 25 procent”, vertelt projectleider Marusjka Lestrade. ,,Uniek in Boxtel is dat elke school dezelfde leesmethode gebruikt, namelijk Ik&Ko. De kinderen kennen de pop Ko allemaal en het wordt door ons als een soort symbool gebruikt.”

Ook de naschoolse activiteiten zijn van start gegaan. Vooral de projecten met sport en bewegen lopen erg goed. ,,Buurtsportwerker Nicole zou er wel vijf keer zo vaak mee bezig kunnen zijn”, lacht Lestrade. ,,Die activiteiten zijn echt heel erg populair bij de jongeren.”

OP DE FOTO: Aan de oostkant van het gebouw geeft de bekisting voor de fundering de contouren aan van de uitbreiding die nodig is voor de brede school.

BREAKDANCE
De breakdancegroep Funky Squad is uitgenodigd om een demonstratie te geven. Zij traint al een half jaar met buurtsportwerker Nicole van Spaendonk. ,,Breakdance bestaat uit twee onderdelen”, legt Van Spaendonk van tevoren uit. ,,Eerst wordt er gedanst en dan begint de battle. Dat houdt in dat ze allemaal mogen laten zien wat ze kunnen.”

Regelmatig klinkt er een groot applaus tijdens het optreden van Funky Squad. De jongens springen rond en staan op hun handen. Soms ook wel eens op één hand. Na het optreden is Lestrade erg enthousiast. ,,Jongens, we willen jullie graag nog eens boeken. Dit is wat we in de toekomst vaker willen zien.” De sport- en beweegactiviteiten zijn erg populair. ,,Er is veel animo voor en we zouden graag zien dat er zich vrijwilligers aanmelden om mee te helpen”, zegt Lestrade. ,,We willen de activiteiten namelijk wel betaalbaar houden, maar helemaal gratis is het niet.”

OP DE FOTO: De breakdancers van Funky Squad gaven dinsdagavond in de raadzaal een demonstratie van een populaire naschoolse activiteit.

POSITIEF
De reacties van ouders en leerlingen zijn tot nu toe erg positief. ,,Vooral het voorleesproject en Ik&Ko hebben veel leuke reacties opgeleverd”, laat Lestrade enthousiast weten. ,,Natuurlijk horen we ook wel eens negatieve geluiden. Dat heeft voornamelijk te maken met de gebouwen. Tja, het is nou eenmaal bekend dat bouwprojecten vaak vertraging oplopen.”

Het project Brede School is volgens Lestrade nooit helemaal afgerond. ,,De samenleving blijft in ontwikkeling en dat geldt dus ook voor onderwijs. De werkwijze is nooit af. Bij elke omslag of verandering in de maatschappij zal ook het onderwijs zich aan moeten passen.”

De brede school draait op een aantal plekken inhoudelijk al goed. ,,In Oost en Selissen gaat het inhoudelijk allemaal prima”, aldus Lestrade. ,,In Liempde begint het ook al te lopen. Alleen die gebouwen, dat is veel moeilijker. We hopen dat de brede school Oost met het begin van het nieuwe schooljaar in het Wilgenbroek-gebouw kan.”

Die hoop leeft ook bij wethouder Anton van Aert. De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Bouwbedrijf PBO uit Rosmalen dient het verbouwde schoolgebouw op 1 juli op te leveren. Dat moet haalbaar zijn, verwacht Van Aert. Ofschoon de bouwkundige ingrepen die nodig zijn om van de Wilgenbroek een brede school te maken al begonnen zijn, staat de gemeente vrijdag 30 januari even officieel stil bij de 'start' van de verbouwing.

OP DE FOTO: Han Vlamings (derde van rechts) geeft in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis uitleg over voor- en vroegschoolse educatie.
22 januari 2004

Print deze pagina

Terug