LEERLINGEN EN OUDERS HOUDEN ACTIE VOOR GEMEENTEHUIS

'De Beemden verhuist voorlopig naar De Brink'

OP DE FOTO: Ouders en leerlingen van basisschool De Beemden kwamen dinsdag 20 januari in groten getale naar het gemeentehuis om wethouder Anton van Aert te laten weten dat ze graag naar het gebouw van De Brink willen verhuizen.

De leerlingen van basisschool De Beemden hebben dinsdagmiddag voor de ingang van het gemeentehuis in Boxtel via leuzen op spandoeken en met luid gezang laten weten dat De Beemden graag wil verhuizen naar het gebouw van De Brink aan de Europalaan. Namens de aanwezigen overhandigde een lid van de oudervereniging, Angela Raijmakers, een doos met bijna 150 handtekeningen aan wethouder Anton van Aert. De wethouder liet weten dat De Beemden nog dit jaar kan verhuizen naar De Brink. ,,Voorlopig althans", aldus Van Aert.

Toen de wethouder dinsdag rond twee uur het gemeentehuis uitliep, keek hij even verbaasd om zich heen. De leerlingen en ouders van De Beemden hadden zich in een grote kring bij de entree van het gebouw genesteld en lieten met een lied luidkeels weten wat het doel was van hun komst. ,,Bij ons op De Beemden; daar is het te klein; we willen meer ruimte; ja, dat vinden we zo fijn. We willen snel verhuizen; het Brinkgebouw komt vrij; voldoet aan onze wensen; ja, daarheen willen wij", zongen de leerlingen hartstochtelijk richting de wethouder.

De boodschap van het lied was glashelder. De ouders, leerkrachten en leerlingen hebben al vaker aangegeven richting het gemeentebestuur dat het gebouw van De Beemden aan de Albinonistraat te klein is. Omdat het gebouw van De Brink na de zomervakantie vrijkomt, zou men graag daarheen verkassen. Op dit moment gebruikt De Beemden al enkele lokalen van De Brink.

In een brief aan de gemeenteraad van Boxtel, het college van B. en W. en de fractievoorzitters van de plaatselijke politieke partijen laten de ouders van De Beemden weten de wens van het team, directie, medezeggenschapsraad en bestuur van de basisschool te onderschrijven om met ingang van het schooljaar 2004/2005 gehuisvest te worden in het gebouw van De Brink. ,,Alle groepen kunnen dan terecht op één locatie, waardoor onder meer de saamhorigheid van de kinderen wordt hersteld en de werkdruk van de leerkrachten verlaagd wordt", stellen de ouders.

,,De locatie De Brink sluit beter aan bij het voedingsgebied. De laatste jaren komen steeds meer kinderen uit de wijk van de andere kant van de Europalaan (gezien vanuit de huidige locatie). Hiermee samenhangend wordt ook de verkeersveiligheid beter gewaarborgd op de locatie van De Brink. Op de gewenste locatie is zowel in het gebouw als eromheen meer ruimte. Ook de leslokalen zijn groter. Bovendien zijn vieringen met de hele school weer mogelijk."

Wethouder Van Aert gaf aan dat het gebouw van De Brink voor het einde van dit jaar in gebruik genomen kan worden door De Beemden. ,,Als jullie straks naar huis gaan en jullie ouders vragen of De Beemden gaat verhuizen naar De Brink, zeg dan maar: 'voorlopig wel'", sprak Van Aert dinsdag tot de kinderen.

,,Met De Beemden, De Vorsenpoel en De Hobbendonken hebben we drie katholieke scholen in de wijk Oost. Doordat het aantal leerlingen binnen tien tot twintig jaar flink af gaat nemen, is het niet verantwoord om op de langere termijn drie gebouwen in leven te houden, hierin te investeren en hier verbouwingen door te voeren. Daarom gaan we in de toekomst van drie naar twee locaties", aldus Van Aert, die eerder in Brabants Centrum aangaf dat er na de fusie van het openbaar onderwijs op termijn ook een soort samenvoeging komt van de drie katholieke scholen in Oost.

De wethouder liet dinsdag verder weten dat het nog onzeker is wat er straks met het leegkomende gebouw van De Beemden gaat gebeuren. Het gaat volgens Van Aert om een betrekkelijk nieuw onderkomen, wat tot gevolg heeft dat slopen kapitaalvernietiging betekent.

DE SPELELIER
De openbare basisscholen De Oosterpoort en De Brink zijn al enige tijd opgegaan in basisschool De Spelelier. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat beide scholen de locaties aan de Europalaan (De Brink) en de Populierenlaan (De Oosterpoort) per 1 augustus 2003 zouden verlaten om te verhuizen naar de locatie Wilgenbroek, waar de Brede School Oost gevestigd gaat worden. Die termijn bleek echter onhaalbaar, vanwege de vertraging van de verbouwing van de brede school. Van Aert liet weten dat de leerlingen van De Spelelier die nu nog in de gebouwen aan de Europalaan en Populierenlaan lessen volgen dit jaar na de zomervakantie verhuizen naar de locatie Wilgenbroek.

OP DE FOTO: Angela Raijmakers, lid van de oudervereniging van basisschool De Beemden, biedt wethouder Anton van Aert een doos met handtekeningen aan.
22 januari 2004

Print deze pagina

Terug