AGRARISCHE OPLEIDING BESTAAT 90 JAAR

Minister Veerman reikt Helicon Innovatieprijs uit

OP DE FOTO: De Helicon Innovatieprijs was voor de familie Vermeer uit Heeze. Jan en Mien poseren met twee van hun vijf dochters samen met minister Veerman voor hun stand.

Woensdag 14 januari bezocht Cees Veerman, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Helicon Opleidingen aan de Schouwrooij in Boxtel om daar een aantal prijzen uit te reiken. Helicon had in het kader van haar 90-jarig bestaan namelijk een prijsvraag uitgeschreven voor bedrijven met de beste innovatie.

Deelnemers waren bedrijven uit de agrarische sector die op welke wijze dan ook een band met de school hebben. Van de zeventien inzendingen werden er negen geselecteerd. Leerlingen bezochten deze bedrijven en maakten samen met de ondernemer een audiovisuele presentatie, waar ook drie prijzen voor beschikbaar waren gesteld. De familie Vermeer viel twee keer in de prijzen met hun gemengd bedrijf, zij ontvingen uit handen van wethouder Ger van den Oetelaar de duurzaamheidprijs en uit handen van minister Veerman de prijs voor beste innovatie bedrijf.

De familie Vermeer uit Heeze is één van de negen aanwezige bedrijven en geeft uitleg in haar stand over Maatschap Vermeer, zonder te weten dat zij vandaag in de prijzen vallen. ,,Het is eigenlijk een ouderwets gemengd bedrijf, met rundvee, varkens en akkerbouw, maar toch ook heel modern. Al die verschillende bedrijfstakken kunnen goed van elkaar profiteren”, aldus Mien Vermeer.

Maatschap Vermeer bestaat sinds 1990; toen namen Jan en Mien het bedrijf over van de ouders van Jan. ,,We proberen met zo weinig mogelijk spuitmiddelen en door middel van optimale bemesting de productie te bevorderen. Tegelijkertijd willen we ook geld verdienen want van niets kan niemand leven”, aldus Mien Vermeer. Maatschap Vermeer heeft een band met Helicon omdat Jan Vermeer daar zijn middelbare opleiding dierlijke en plantaardige productie volgde. ,,Ik was toen al niet tevreden met alleen dierenproductie en deed er daarom ook planten bij. Integratie is voor mij altijd belangrijk geweest”, aldus Vermeer.

PAARDENFLUISTERAAR
Liesbeth Broers is met haar bedrijf ’Pleasant Stables’ aanwezig. Zij dingt met haar fluister- en trainingsstal in Oisterwijk eveneens mee naar de innovatieprijs. ,,Vorig jaar rond deze tijd rondde ik mijn stage in Texas af waar ik drie maanden op een trainingsstal gewerkt heb en zodoende kwam ik in aanraking met het paardenfluisteren”, aldus de 24-jarige Broers.

Het doel van het paardenfluisteren is om op een dier- en mensvriendelijke manier het paard ’zadelmak’ te maken. Heliconleerlingen Franciska de Groot en Niek van den Broek kozen ’Pleasant Stables’ uit voor de presentatieopdracht. Franciska vertelt dat ze aanvankelijk wat ongeloofwaardig tegenover het paardenfluisteren stond, maar zegt het nu interessant te vinden. ,,Met jouw lichaamstaal laten zien dat jij de baas bent en ervoor zorgen dat het paard jou vertrouwt. Binnen een uur heb je op deze manier een paard zadelmak, dat is toch fantastisch”, aldus Fransicka.

Minster Veerman heeft inmiddels laten weten vertraagd te zijn, waarop de jury besluit alvast met de prijsuitreiking te beginnen. Burgemeester Jan van Homelen wordt gevraagd om als plaatsvervanger van Veerman de prijzen voor de beste presentaties aan de leerlingen uit te reiken. ,,Ik wil deze prijs graag uitreiken, en u ziet, het komt toch aan op het lokale bestuur”, grapt Van Homelen.

De derde prijs ter waarde van 500 euro overhandigt de burgemeester aan Fransicka de Groot en Niek van den Broek, zij hielden hun presentatie over de paardenfluistertechniek van Liesbeth Broers. Leerlingen Hylke Hooghiemstra, Leo Coppens en Johan Gooskens behaalden de tweede prijs voor hun presentatie over het Project Ervarend Leren van Arna en Kees van Puijenbroek uit Oisterwijk, en kregen daar 1.000 euro voor. En de prijs voor de beste presentatie was voor Guido Derks en Jan van Acht. Zij presenteerden de kijkboerderij ’t Rundal van de familie Van Aalst via een origineel rollenspel wat de leerlingen 1.500 euro oplev13:11 15-1-2004erde.

OP DE FOTO: Minister Cees Veerman proost op 90 jaar agrarisch onderwijs in Boxtel. Hij wordt geflankeerd door directie en bestuurders van Helicon en burgemeester Jan van Homelen.

INNOVATIEPRIJS
Minster Veerman heeft inmiddels zijn intrede gedaan en wordt verwelkomd in Boxtel. Wanneer hij het woord krijgt, wordt hem gevraagd een korte toespraak te houden. ,,Nou, kort gaat niet lukken hoor, ik ben al een half uur te laat. Nee, ga er maar eens voor zitten”, lacht de minister. Veerman zegt onder de indruk te zijn van het hoge niveau van de inzendingen; ,,Ik ben heel verrast als ik zie hoe creatief de innovatieve bedrijven bezig zijn.”

De organisatie heeft in een vroegtijdig stadium besloten tot het uitreiken van een extra duurzaamheidprijs door het Innovatieplatform Duurzame Meierij (IDM). Aan wethouder Ger van den Oetelaar, voorzitter van het IDM, de eer om deze prijs uit te reiken aan familie Vermeer. Het gezin is blij verrast en loopt naar het podium om de prijs in ontvangst te nemen. Als vervolgens de drie nominaties voor de innovatieprijs bekend worden gemaakt, blijkt de familie Vermeer weer in de prijzen zijn gevallen. De jonge dochters reageren erg blij op het voor de tweede keer horen van hun naam en wachten in spanning af op de prijsuitreiking.

De derde prijs is een cheque ter waarde van 2.000 euro en gaat naar paardenfluisteraar Liesbeth Broers. De jury waardeerde haar bedrijf omdat Broers een voor Nederland vrij nieuwe methode toepast. Daarnaast spreekt de jury het dier- en mensvriendelijke element, evenals het jeugdige enthousiasme van Liesbeth Broers erg aan. De nertsenmestscheider van Ploegmakers De Rips BV ontvangt uit handen van Veerman de tweede innovatieprijs ter waarde van 4.000 euro. Dit bedrijf scoorde hoge punten bij de jury omdat de innovatie bij Ploegmakers volgens hen getuigt van duurzaamheid, eenvoud, creativiteit en arbeidsvriendelijkheid. Daarnaast is het mogelijk om het systeem voor meerdere doeleinden geschikt te maken.

Tenslotte werd bekendgemaakt dat de Helicon Innovatieprijs van 8.000 euro voor familie Vermeer is, waarbij de gezinsleden hier en daar een traantje wegpinken. Volgens de jury getuigt de bedrijfsvoering van de familie Vermeer dat zij oog voor de omgeving heeft en respect voor wat de natuur biedt. Het bedrijf voldoet in de ogen van de jury in hoge mate aan de gestelde beoordelingscriteria.

Na afloop wordt het gezin Vermeer door alle aanwezigen gefeliciteerd. Mien Vermeer vertelt dat ze wel gehoopt had op een prijs, maar echt niet verwacht had dat ze zouden winnen.

OP DE FOTO: Minister Veerman poseert met de winnaars van de beste presentaties.
15 januari 2004

Print deze pagina

Terug