STICHTING SINT-URSULA: BOUWEN OP ZANDVLIET OVERBODIG

Pleidooi voor woningbouw in Bracbant-Havo

OP DE FOTO: Beeld van de achterzijde van het havo-gebouw aan de Baroniestraat. Op de voorgrond is het Smalwater zichtbaar.

De Stichting Sint-Ursula pleit in een reactie op de stedenbouwkundige visie Zandvliet voor het realiseren van woningbouw in het complex van de Bracbant-Havo aan de Baroniestraat. Kiezen voor woningbouw in de leegstaande school betekent dat in de wijk Zandvliet geen huizen gebouwd hoeven te worden. Het bouwen van veertien appartementen op de hoek Baroniestraat-Molenstraat is volgens de stichting eveneens overbodig.

Tijdens een informatieavond hebben wijkbewoners van Zandvliet deze week grote bezwaren geuit tegen de plannen van de gemeente Boxtel om in hun wijk vier huizen te bouwen. Die woningen passen volgens de bewoners niet in een dichtbevolkte buurt, zijn een aantasting van de schaarse groene ruimte en belemmeren de speelruimte voor kinderen. Elders in deze krant wordt ruimschoots aandacht aan deze informatieavond besteed.

De Stichting Sint-Ursula, die zich inzet voor de toekomst van de vroegere Bracbant-Havo, denkt dat de school prima verbouwd of vervangen kan worden om woningbouw mogelijk te maken. Als Boxtel zou kiezen voor woningbouw op de plek van het achterste schoolgebouw, zou de bouw van de vier woningen in Zandvliet overbodig zijn.

De stichting stelt verder dat verbouwing van de havo kansen biedt om op de hoek van de Baroniestraat-Molenstraat geen vijf verdiepingen tellend appartementencomplex met parkeergarage te bouwen. ,,Waarom veertien nieuwe appartementen van vijf bouwlagen terwijl er een gebouw naast staat waar de woonbehoefte van die omvang ruimschoots in kan worden gerealiseerd?”, zo stelt voorzitter Marjo Lahaije van de Stichting Sint-Ursula.

De vier woningen, die nu geprojecteerd zijn in Zandvliet, zouden in de ogen van Lahaije op de hoek van de Baroniestraat-Molenstraat gebouwd kunnen worden. ,,Het inzetten van het havo-complex voor woningbouw maakt het bouwen van woningen aan het Smalwater wellicht overbodig en daar kunnen groen en natuur behouden blijven”, zo stelt de voorzitter van de stichting.

CULTUURCLUSTER
In de reactie op de stedenbouwkundige visie Zandvliet grijpt de Stichting Sint-Ursula terug op de studie die in 2003 werd verricht door bureau Atrivé. Dat bureau moest in opdracht van Woonstichting Sint-Joseph en de gemeente Boxtel onderzoeken of in de havo een cultuurcluster gevestigd zou kunnen worden. In dat cluster moest ruimte komen voor onder meer een jongerencentrum, welzijnsinstellingen en de bibliotheek. Het plan zou financieel haalbaar gemaakt kunnen worden door in een deel van het havo-complex huurwoningen te realiseren.

,,Het plan bleek niet haalbaar omdat de operatie voor uw gemeente grotendeels budgettair neutraal moest verlopen. (...) Indien het financieel wel haalbaar zou zijn geweest, had in de visie Zandvliet (een deel van) de Bracbant-Havo een woonbestemming gekregen”, zo stelt voorzitter Lahaije in de inspraakreactie. Het bevreemdt de stichting dat er nu een visie ligt waarin toch uitgegaan wordt van een maatschappelijke bestemming voor het havo-complex.

Men vraagt zich af of deze plannen ’werkelijkheidswaarde’ hebben. ,,Het geven van een bestemming aan een gebouw brengt verplichtingen met zich mee. De bestemming moet namelijk ook gerealiseerd worden. Uit het onderzoek van Atrivé blijkt dat het realiseren van die bestemming alleen onder andere condities mogelijk is.”

De Stichting Sint-Ursula stelt dat indien Boxtel vasthoudt aan de bestemming maatschappelijke doeleinden de verwachting wekt dat ’kosten noch moeite gespaard zullen worden om aan de bestemming ook invulling te gaan geven’. ,,Indien de bestemming niet kan worden ingevuld, zal er sprake zijn van schade als gevolg van het handhaven van een niet te realiseren bestemming.”

JONGERENCENTRUM
Wethouder Ger van den Oetelaar zegt in een reactie dat hij de suggesties van de Stichting Sint-Ursula serieus zal overwegen. Hij benadrukt dat het gemeentebestuur in opdracht van de gemeenteraad op zoek is naar geschikte locaties waar maatschappelijke functies kunnen worden ingevuld. Het havo-gebouw is nadrukkelijk in beeld voor de bouw van een jongerencentrum en om die reden is gekozen voor de bestemming maatschappelijke doeleinden. ,,Ergens in het bestemmingsplan willen we straks ruimte reserveren voor maatschappelijke functies. Het havo-gebouw heeft nu die bestemming en is in onze ogen geschikt voor de vestiging van een jongerenaccommodatie", aldus Van den Oetelaar.

Over de suggesties om de bouw van woningen in Zandvliet achterwege te laten en de gedachte om andere plannen te maken voor de hoek Baroniestraat-Molenstraat moet in de ogen van de wethouder de commissie en de gemeenteraad een uitspraak doen. Van den Oetelaar: ,,Er is nog alle ruimte om hierover te discussiëren. In deze visie geven we aan welke mogelijkheden er zijn. Het is nog geen bestemmingsplan."

OP DE FOTO: Overzichtsfoto van het havo-complex aan de Baroniestraat. Op de voorgrond is het sportveld zichtbaar dat mogelijk plaatsmaakt voor woningbouw.
15 januari 2004

Print deze pagina

Terug