GEEN ANGST ONDER BOXTELSE DOCENTEN

Geschokte reacties na moord
op Haagse conrector

Het schot waarmee een scholier dinsdag 13 januari de conrector van het Terra College in Den Haag dodelijk verwondde, heeft landelijk geschokte reacties teweeggebracht. Ook op het Jacob-Roelandslyceum (JRL) en het Vmbo-College Boxtel is men verbijsterd. Brabants Centrum polste gisteren de reacties in de docentenkamers van beide scholen voor voortgezet onderwijs.

De in Zoetermeer woonachtige biologiedocent en onderdirecteur Hans van Wieren (49) van de Haagse vmbo-school overleed dinsdagavond nadat hij 's middags door een geschorste leerling met een pistool door het hoofd was geschoten. Conrector Els Strang van het Boxtelse JRL beseft dat zij dezelfde functie bekleedt als de vermoorde Van Wieren. ,,Zelf moet ik ook soms leerlingen schorsen. Ik prijs me echter gelukkig dat het binnen onze school nooit tot dit soort problemen heeft geleid."

Strang is niet bang dat zich op de Boxtelse school een dergelijk incident voor zal doen. ,,Nee, ik heb niet het gevoel dat het probleem nu dichterbij komt", zegt de Boxtelse conrector. Het verontrust haar wel dat juist op een school zo'n incident plaatsvindt. ,,Heel Nederland heeft de mond vol over bijbrengen van waarden en normen. Het onderwijs vervult daarin een belangrijke taak. Dan is het extra pijnlijk dat zoiets uit de hand loopt."

Jan Sebregts (leraar Duits) en zijn collega Henk Nieuwenhuizen (geschiedenis) zitten samen aan tafel. Beiden verafschuwen de dramatische gebeurtenis in Den Haag. Nieuwenhuizen ziet een soortgelijk voorval op het JRL niet snel gebeuren. ,,Op het Willem I College in Den Bosch worden leerlingen al gecontroleerd op wapenbezit en moeten ze pasjes tonen om binnen te komen. Zover zal het hier niet gauw komen", verwacht de geschiedenisleraar.

Hij wijst erop dat er een enorm verschil is tussen de Randstad en het Brabantse platteland. ,,Ik prijs me gelukkig dat ik hier les geef. Als we een vacature hebben, solliciteren collega's uit de 'halve Randstad'." Volgens de docent is dat typerend voor de manier waarop leraren en leerlingen in het westen van het land met elkaar omgaan.

Sebregts heeft net als zijn collega nooit écht vervelende situaties met leerlingen meegemaakt. ,,Nee, agressie ken ik niet binnen de school. Daarvoor is de binding tussen de docenten en scholieren te goed. Problemen worden uitgepraat; dan word je het nog niet altijd met elkaar eens, maar je probeert begrip voor elkaar op te brengen."

,,Verschrikkelijk", is de eerste reactie van gymleraar Ben Bachman als hij aanschuift. ,,Nee, ik heb niet met de leerlingen over het voorval gesproken. In mijn lessen is het meer 'doen' dan 'praten' hè. Bovendien ben ik vandaag begonnen in het derde lesuur; als je erover wilt beginnen, zou dat in het eerste lesuur moeten, dunkt me." Bachman kan zich voorstellen dat een dergelijk incident zich ook op het JRL voordoet. ,,Met name als een leerling onder invloed van alcohol of drugs is, kan het zijn dat je een situatie niet in de hand houdt."

Debbie Jorissen (economie)heeft wel in de klas over de schietpartij gesproken. ,,Sommige leerlingen reageerden lacherig, zo van: 'Pas maar op als je ons schorst'. Anderen daarentegen waren bloedserieus, maar allen reageerden verontwaardigd. Iedereen was het erover eens dat zoiets niet voor zou mogen komen in Nederland." Docente lichamelijke opvoeding Willeke van Moorsel vult aan: ,,Je krabt je op zo'n moment wel even achter de oren. Het kan tenslotte overal gebeuren. Hier op school zijn het allemaal heel lieve leerlingen, maar er hoeft maar één gek tussen te lopen..." Jorissen en Van Moorsel prijzen zich gelukkig dat zij nog nooit een bedreigende situatie hebben meegemaakt.

'ALS EEN FILM'
De directie en leraren van het Vmbo-College Boxtel lieten gisteren weten geschrokken te zijn van de Haagse moord. Aardrijkskundedocent en decaan Willem Voets was echter niet verrast door de dramatische gebeurtenis. ,,Het moest er een keer van komen. Vroeger was een dergelijke aanslag nog heel ver weg voor ons. Zoiets gebeurde wel eens in Amerika, maar toch niet hier. Toch voelde je de laatste tijd aankomen dat het hier ook een keer verkeerd zou gaan omdat onder meer ook in Duitsland een dergelijk voorval is geweest en het een paar jaar geleden in Veghel ook fout ging. Een gebeurtenis zoals in Den Haag kwam steeds dichterbij", aldus Voets. ,,Ik heb zelf helemaal geen angst dat het mij ooit kan gebeuren. Ik heb een hele goede verstandhouding met mijn leerlingen."

Voets sprak gisteren in de klas kort met zijn leerlingen over de moord. ,,Dan blijkt dat het voorval heel ver van de kinderen afstaat. Ze beleven het als een film, als iets sensationeels. Echt veel indruk heeft het niet op ze gemaakt, maar toen ik doorvroeg bleek wel dat ze de moord toch wel belachelijk vonden."

Algemeen directeur Jo Custers was geschokt door de moord in Den Haag. ,,Het heeft me heel erg aangegrepen. Dit is een heel vervelende zaak; het zal je maar gebeuren. Zo'n gebeurtenis is echter niet te voorkomen, hoe goed je de school ook beveiligt. Zoiets zou hier ook kunnen gebeuren. Ik denk dat wij de zaken hier qua veiligheid goed op orde hebben. We hebben bijvoorbeeld een prachtige fietsenstalling die de hele dag onder toezicht staat van een surveillant. Naast toezichtcamera's zorgen wij ervoor dat er onder meer tijdens pauzes gesurveilleerd wordt door leraren terwijl ook de conciërge een oogje in het zeil houdt. Dat geeft vertrouwen omdat het mensen zijn die de leerlingen kennen."

,,Het is van groot belang dat de regels duidelijk zijn en dat je bij problemen snel maatregelen neemt. Als er iets gebeurt, wat wij niet pikken, worden ook de ouders ingelicht. Je moet duidelijkheid scheppen en de dingen niet op zijn beloop laten. Wat dat betreft voeren wij een streng, maar rechtvaardig beleid. Het subjectieve veiligheidsgevoel van de leerlingen is belangrijk. Het gaat erom dat ze het idee hebben dat het hier veilig is. Het is moeilijk om van je eigen school te zeggen, maar ik denk dat wij een veilige onderwijsinstelling zijn. We kunnen niet meer doen om de veiligheid te waarborgen dan we nu doen. Detectiepoortjes? Geen sprake van, daar moet ik niet aan denken", aldus Custers.

Voets vult aan: ,,We voeren misschien een beetje een ouderwets beleid. Nee is hier ook écht nee, maar dat beleid werkt wel. Natuurlijk is er wel eens wat verbale onenigheid, maar dat gebeurt op alle scholen. Knokpartijen zijn hier op één hand te tellen; als het er twee per jaar zijn, is het veel."

OVER EEN KAM
Ook adjunct-directeur Henk Schel stelt dat een moord als in Den Haag niet te voorkomen valt. ,,Ik heb gehoord dat er op die school gruwelijk veel problemen waren met de veiligheid. Je moet er als school voor zorgen dat de veiligheid goed geregeld is. Dat betekent dat je voor voldoende toezicht moet zorgen in de pauzes, niet alleen door camera's, want dat is slechts een hulpmiddel. Het toezicht door mensen is het belangrijkste. Als een leerling een grote bek heeft tegen leraren, moet je dat meteen aanpakken door die persoon aan te spreken op zijn gedrag en de ouders in te lichten. Het is belangrijk dat de ouders er zo snel mogelijk bij betrokken worden. Zij zijn eerstverantwoordelijk voor de opvoeding."

,,Daarbij komt dat het belangrijk is dat wij als directie weten wat er leeft onder de leerlingen en dat het personeel elkaar op de hoogte houdt. Door een tip van de conciërge konden we voorkomen dat een groepje allochtone leerlingen op de vuist zou gaan met een blanke jongen, die hen had uitgedaagd. Ik heb met de betrokkenen leerlingen gesproken, waardoor we de escalatie van het probleem konden voorkomen."

,,Als je niet weet wat er leeft onder leerlingen en te veel afstand bewaart, gaat het fout. Het is ook belangrijk dat je niet zomaar leerlingen schorst, maar eerst uitzoekt wat de voorgeschiedenis van een probleem is. Je moet er kort op zitten en niet te veel soebatten en gedogen. Daar ben ik een fel tegenstander van."

,,Ze zeggen wel eens dat de scholen te groot worden, maar we hebben in het nieuwe gebouw met ruim duizend leerlingen meer grip op de leerlingen dan in de oude situatie. We beschikken hier over een overzichtelijk schoolterrein, veel ruimte in het gebouw en een uitstekende fietsenstalling", aldus Schel.

,,Natuurlijk gebeuren hier ook wel eens dingen, maar dat zijn vaak de huis-, tuin- en keukenvoorvallen. Dat de moord op een Vmbo-school is gebeurd en alle Vmbo-scholen vervolgens over een kam gescheerd worden, is iets waar ik me aan erger. De Vmbo-scholen in de grote steden zijn niet te vergelijken met een school als de onze. Ik sta dan ook voor deze school en ben er trots op dat ik hier mag werken."
15 januari 2004

Print deze pagina

Terug