BOUWPASTOOR HERMAN DE BEER OVER 1959:

'Maria Reginakerk moest in een bos komen’

OP DE FOTO: 15 November 1959: Pastoor Herman de Beer (midden) plaatst de eerste steen van de Maria Reginakerk. (Foto: collectie H. de Beer).

,,Een jaar van bouwen en schooien.” Lachend blikt Herman de Beer (86) terug op het jaar waarin het groene licht werd gegeven voor de bouw van de Maria Reginakerk in de wijk Selissenwal. De bouwpastoor van de vorig jaar gesloopte kerk bewaart warme herinneringen aan de beginjaren van de ’nieuwe parochie’. ,,Mensen waren in die tijd trots om bij de Maria Reginaparochie te horen.”

De bouw van de Maria Reginakerk is dé historische gebeurtenis in Boxtel van het jaar 1959. Het hele jaar door werd tijdens grote inzamelingsacties en op bescheiden schaal geld ingezameld voor de stichting van een nieuwe parochiekerk. De Actie Nieuwe Kerk Selissenwal leverde niet alleen veel geld op, maar beloofde gulle gevers ’rente tot in de eeuwigheid’. ,,Voorzeker zal het offer, het financiële offer, door U gebracht voor de bouw van de nieuwe kerk, voor Gods Huis op de Selissenwal, de hoogste rente opbrengen en deze rente zal U niet tijdelijk maar eeuwig toevloeien” (Brabants Centrum, 11 december 1959).

Bisschop Bekkers wees pastoor De Beer in 1958 aan als bouwpastoor van de Maria Reginakerk. ,,Formeel moest ik onderzoeken of in de nieuwe wijk een kerk gebouwd zou kunnen worden. In de praktijk stond eigenlijk al lang vast dat die kerk er zou komen”, blikt De Beer terug. Hij heeft vaak getwijfeld of hij Bekkers’ opdracht zou kunnen voltooien; hij begon immers met niets. ,,Bekkers heeft me altijd weer goede moed gegeven. Hij zei: ’Zorg nou dat je gauw pastoor gaat spelen, dan komt alles goed. Ik wou dat ik het nog kon’.”

De Beer heeft van meet af aan vraagtekens gezet bij de grootte van het kerkgebouw. Volgens een bisschoppelijke formule, die was afgestemd op het inwonertal van de nieuwe wijk Selissen en vier zondagse missen, moest de kerk zeker duizend zitplaatsen hebben. ,,Veel te groot natuurlijk”, reageert De Beer nu. ,,Ik heb wel eens gesuggereerd dat de helft groot genoeg zou zijn. Maar het bisschoppelijk bouwbureau hield vast aan die duizend zitplaatsen.”

ZONNEHOEK
Terwijl de gemeenschap geen gelegenheid onbenut liet om geld in te zamelen, werkte de pastoor aan de opbouw van zijn parochie. De missen werden vanaf 1958 opgedragen in de hal van basisschool De Zonnehoek, totdat de nieuwe kerk gereed was. Hier werd ook gedoopt, getrouwd en begraven en vertrokken sacramentsprocessies door de nieuwe wijk. ,,Een salaris kreeg de pastoor toen niet, we moesten het hebben van de misintenties, de trouwmissen en de uitvaarten. Als ik zo terugkijk moest elk dubbeltje omgedraaid worden.” Lachend: ,,Ik was best een geldwolf, geloof ik.”

Als bouwpastoor was De Beer vaak aanwezig bij acties voor 'zijn’ kerk. Hij herinnert zich zijn aanwezigheid bij de wielerronde van Boxtel in 1959, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de kerk. ,,Ik mocht het startschot lossen. Dat deed ik natuurlijk veel te snel. De organisatoren trachtten de renners nog terug te fluiten, maar het peloton was al vertrokken.” Dankbaar haalt hij herinneringen op aan de vaak kleine bijdragen die mensen bijeenbrachten voor de kerk. ,,Hier lag de bakermat voor een warm parochieleven.”

Dat de bouwpastoor voor het ontwerp van de kerk uitkwam bij de Boxtelse architect Jan Strik was geen verrassing. ,,Dat lag voor de hand omdat Strik veel naoorlogse kerken bouwde en bovendien uit Boxtel kwam. Zo was het ook vanzelfsprekend dat de firma Van de Laar de kerk zou bouwen.” Strik had de kerk ontworpen voor een plek in het bos. ,,Die wens is niet helemaal uitgekomen, hoewel er nogal wat bomen zijn geplant. Er moest ook voldoende parkeergelegenheid zijn.”

De reacties op het moderne kerkgebouw in 1959 waren uiteenlopend. Veel parochianen spraken over de 'melkfabriek’ als ze het over de Maria Reginakerk hadden. De Beer is nog altijd gecharmeerd van het ontwerp, dat dankzij de vele ramen openheid uitstraalde. ,,Het was een doorbraak dat zo’n kerk gebouwd kon worden.” In november 1959 werd de eerste steen gemetseld, medio 1960 volgde de inzegening van de kerk door bisschop Bekkers.

Sinds de sloop is De Beer niet meer op het Maria Reginaplein geweest. Sterker nog, hij mijdt de plek. ,,Ik wil er niet komen, ik rijd een blokje om als ik die kant op moet.” Over het voortzetten van de parochie aan de Molenwijkseweg heeft hij ook een duidelijk standpunt. ,,Men had het bisdom moeten volgen en tegelijk met de sloop van de kerk de parochie moeten opheffen en samengaan met de Heilig Hartparochie. Dat was een mooie afronding geweest.”

Eén keer zal pastoor De Beer in elk geval nog terugkeren naar het Maria Reginaplein. Na de afronding van de bouwactiviteiten wil hij de loden koker met oorkonde, die in 1959 in de kerkmuur werd gemetseld en vorig jaar werd veiliggesteld, terugplaatsen in of nabij de behouden kerktoren Magere Josje.

OP DE FOTO: Pastoor Herman de Beer plaatst een loden koker met oorkonde in de muur van de nieuwe kerk. De koker werd vorig jaar veiliggesteld en zal ingemetseld worden in de nieuwbouw op het Maria Reginaplein. (Foto: collectie H. de Beer).

Wat er verder gebeurde in 1959:

* Donderdag 19 februari wordt door de R.K. Bond van Schilderspatroons de eerste steen gelegd voor het nieuwe onderkomen van 'Schildersschool Sint-Lucas' aan de Grote Beemd.

* Op Koninginnedag worden Maria, Wilhelmina en Jacqueline Loerman geboren. De Boxtelse drieling komt in juli, na bijna drie maanden verblijf in het Liduinaziekenhuis, thuis.

* Esch verwelkomt in augustus Harrie Beex, de nieuwe pastoor van de Sint-Willibrordusparochie. Beex volgt pastoor H. Hens op, die is benoemd tot bisschoppelijk archivaris.

* Op het terrein van voetbalclub Boxtel oefent de Tilburgse eredivisieclub NOAD op 7 juni tegen Bayer Leverkusen. NOAD, met in de gelederen de Boxtel-spelers Jan Pastoor en Leo van de Laak, wint: 2-0.

* Burgemeester Martien van Helvoort van Boxtel keert in oktober terug in de Staten-Generaal. Brabants Centrum: ,,Alzo zien wij onze Burgemeester graag zijn intrede doen in de Tweede Kamer.”
8 januari 2004

Print deze pagina

Terug