MABEL BROSS DIRECTEUR WELZIJNSINSTELLING DELTA

'We moeten vooral toekomstgericht werken'

OP DE FOTO: Mabel Bross, de nieuwe directeur van DELTA Stichting Welzijn Boxtel.

Ooit was Mabel Bross (41) politieagente in de regio Haaren, Helvoirt en Esch, waarna ze vanaf 1990 haar loopbaan voortzette als coördinator van slachtofferhulp in de regio’s Uden (zeven jaar) en Den Bosch (vijf jaar). Vervolgens maakte ze vanaf juni 2002 een bliksemcarrière bij DELTA Stichting Welzijn Boxtel. Ze begon als sectorhoofd, maar toen directeur Martien Smit op non-actief kwam te staan in februari vorig jaar werd ze aangewezen als waarnemend directeur. Per 1 oktober werd Bross aangesteld als directeur. Onder haar leiding is de welzijnsinstelling na de vele perikelen van de afgelopen jaren met de gemeente en Smit in rustiger vaarwater gekomen.

Elke dag fietst Mabel Bross, die geboren werd in Nuland, van haar woonplaats Oisterwijk naar haar werkplek in Boxtel. Of het nou regent, hagelt of sneeuwt maakt haar niet uit. Het zegt iets over het karakter van de nieuwe directeur van DELTA, die niet zo snel uit haar evenwicht is te brengen. Tijdens het interview ontpopt ze zich als een rustige, vriendelijke persoonlijkheid die weliswaar weet ze wil, maar zeker geen type is die haar plannen van de daken schreeuwt.

Dat bleek ook eind vorig jaar bij haar aanstelling als directeur toen ze geen behoefte had om veel ruchtbaarheid te geven aan haar benoeming. ,,Het netwerk van DELTA is op de hoogte gesteld over mijn aanstelling. Ik ben doorgeschoven als directeur en vond het prettig om na een hectische periode de zaken eerst intern in alle rust op de rails te zetten”, liet Bross in december in Brabants Centrum weten.

HECTISCHE PERIODE
De hectische periode is volgens Bross nu verleden tijd. ,,Ik merk het ook aan de medewerkers bij DELTA. Een tijdje terug toen de instelling zo vaak negatief in het nieuws kwam vanwege de perikelen met de gemeente, moest men zich vaak verdedigen. Nu merk je dat de medewerkers weer trots zijn om hier te werken en dat ook uitstralen. We zijn de interne organisatie aan het versterken en hebben een duidelijke, herkenbare koers voor de komende jaren uitgestippeld. Dat heeft het imago van DELTA goed gedaan. De rust is weer teruggekeerd. Ja, ik denk dat ik daar ook aan bijgedragen heb.”

In de sober ingerichte werkkamer van Bross in het onderkomen van DELTA vallen enkele kleurrijke tekeningen op. ,,Die zijn van mijn kinderen”, lacht Bross. ,, Ik ben moeder van een dochter van 9 en een zoon van 5 jaar. De zorg voor de kinderen is goed te combineren met mijn werkzaamheden voor DELTA. Mijn man werkt in de horeca en heeft de kinderen onder zijn hoede als ik aan het werk ben.”

Niet alleen in haar privé-situatie, maar ook in haar werk bij DELTA heeft Bross haar zaakjes op orde. De relatie met de gemeente is hersteld en volgens Bross zelfs goed te noemen. ,,We hebben regelmatig overleg met elkaar, waarbij we de actuele situatie en de problemen die we tegenkomen met elkaar bespreken. De communicatie is uitstekend.”

De problemen die het gevolg waren van de verstoorde verhouding tussen de gemeente en DELTA maakte Bross niet van dichtbij mee. Na jarenlang getouwtrek over het functioneren en de subsidiëring van DELTA en de nodige miscommunicatie tussen de welzijnsinstelling en de gemeente, kwam er eind 2002 rust in de tent. In december 2002 werd een meerjarig subsidiecontract ondertekend door wethouder Anton van Aert en de toenmalige DELTA-voorzitter Tossy Pollman, die daarmee haar taak voltooid zag en haar vertrek aankondigde.

Toen Bross in juni 2002 begon bij de welzijnsinstelling kwam ze naar eigen zeggen op een gunstig moment binnen. ,,Op dat moment was het onderhandelingsproces over een nieuw subsidiecontact in de afrondende fase. Met de afsluiting van het nieuwe contract was er weer een basis om aan de slag te gaan. Er was eindelijk weer duidelijkheid. Door een nieuw systeem van financiering zijn de taken van beide partijen duidelijker verdeeld. Er zijn prestatie-afspraken, waarin vastgelegd is wat van ons verwacht wordt voor de subsidie die wij ontvangen. Ik moet af en toe nog wel wennen aan de grote invloed die de politiek heeft op het functioneren van DELTA. Dat maakt het werk wel eens gecompliceerd.”

SUBSIDIECONTRACT
Met de afsluiting van een nieuw subsidiecontract met de gemeente was DELTA verzekerd van de afname van haar dienstenpakket. De bestaande dienstverlening zoals Welzijn Ouderen, Algemeen Maatschappelijk Werk, Buro Nieuwkomers, Buro Sociaal Raadslieden en Opbouwwerk werd onder meer uitgebreid met drie jongerenwerkers.

Toch kwam er met het nieuwe subsidiecontact voor de periode 2003-2006 geen einde aan de onrust bij DELTA, aangezien er intern problemen waren met de toenmalige directeur Smit. De arbeidsovereenkomst met de directeur werd uiteindelijk per 1 augustus ontbonden, maar Smit stond al een half jaar op non-actief. Een conflict tussen het bestuur van DELTA en Smit was de oorzaak van zijn vertrek.

,,Ik werd in februari als een van de sectorhoofden aangesteld als waarnemend directeur. Als je kijkt naar de organisatie binnen DELTA was dat misschien wel de meest gunstige oplossing aangezien bepaalde zaken op de rails stonden en verder uitgebouwd dienden te worden. Je kunt ook iemand van buitenaf benaderen, maar die moet nog helemaal ingewerkt worden en de instelling leren kennen”, aldus Bross.

,,Het jaar 2003 was toch een jaar waarin veel gebeurde. Het financiële verhaal werd geregeld en er kwam een nieuwe voorzitter in de persoon van Han Hubben, die Tossy Pollman opvolgde. Bovendien zit er een vrijwel nieuw bestuur dat, nu alles wat rustiger geworden is, wat meer op afstand opereert.”

CULTUUROMSLAG
Volgens Bross staan de problemen die DELTA met de gemeente Boxtel gehad heeft niet op zichzelf. ,,De fase die wij nu achter de rug hebben, komt voor in veel meer gemeenten. Alleen hebben wij die periode nu afgesloten terwijl de perikelen tussen gemeenten en welzijnsinstellingen elders nog volop bezig zijn of nog moeten beginnen. Het heeft te maken met een cultuuromslag. De gemeenten gaan zakelijker werken en maken product- en prestatie-afspraken. Ze verwachten dat welzijnsinstellingen verantwoording afleggen voor hetgeen gepresteerd wordt", aldus Bross.

,,Gemeenten willen simpel gezegd waar voor hun geld. Ook binnen welzijnsinstellingen treedt een zekere verzakelijking op. Belangrijke punten daarin zijn dat we transparanter willen zijn en meer vraaggericht zijn gaan werken. Dat laatste houdt in dat we goed luisteren naar wat een klant wil en we ons afvragen hoe mensen zo goed mogelijk zelfstandig kunnen functioneren.”

Hoewel de situatie bij DELTA in positieve zin is veranderd, zijn er ook zaken die Bross zorgen baren, waaronder de veelbesproken tariefsverhogingen van de activiteitenbijdragen voor ouderen. De verhogingen hebben ertoe geleid dat de welzijnsinstelling te maken kreeg met veel afmeldingen, maar Bross heeft de hoop gevestigd op alternatieve financieringsbronnen, waaronder charitatieve fondsen. De directeur van DELTA stelde eerder al in Brabants Centrum dat het percentage waarmee de tarieven verhoogd zijn 'gigantisch' lijken.

,,Maar kijk je naar de verhoging per kwartaal of per les, dan valt het op zich nog wel mee. Niettemin zijn we bezorgd over deze ontwikkelingen en willen we bekijken of we via andere kanalen subsidie kunnen verkrijgen. Als je kijkt naar de ouderen en met name de groep 75-plussers, dan praat je voornamelijk over vrouwen die geen arbeidsverleden en een beperkt inkomen hebben. Voor hen is het moeilijk om de cursuskosten te betalen en dat baart ons ook zorgen. Hier willen we graag een oplossing voor vinden. Ook moeten we het cursusaanbod goed tegen het licht houden", liet Bross vorige maand weten in Brabants Centrum.

De nieuwe directeur van DELTA laat aan het eind van het gesprek weten een goed gevoel te hebben over de toekomst van de Boxtelse welzijnsinstelling. ,,Niet alleen de samenwerking met de gemeente is verbeterd, maar ook intern tussen de verschillende afdelingen lopen de zaken veel beter. DELTA was voorheen een koepel met eilandjes. Op zich is dat niet erg als die eilanden maar met elkaar verbonden zijn. Bij DELTA zijn de lijnen de laatste tijd veel korter geworden, de afdelingen steunen en versterken elkaar.We kijken niet meer naar het verleden, de blik is vooral gericht op de toekomst.”
8 januari 2004

Print deze pagina

Terug