GEMEENTE: ’GEEN RISICO VOOR VOLKSGEZONDHEID’

Bodem Leysenven verontreinigd met koper

OP DE FOTO: Het Leysenven in wandelpark Molenwijk is ernstig vervuild met koper.

De bodem van het Leysenven in wandelpark Molenwijk is ernstig verontreinigd. Volgens een studie van onderzoeksbureau Witteveen+Bos gaat het om een kopervervuiling. Deze wordt mogelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van oude leidingen, maar daarover bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid.

De bodemverontreiniging van het Leysenven is aan het licht gekomen tijdens het opstellen van een rapport over de koppeling van een vijftal vennen. Boxtel wil overtollig regenwater dat wordt opgevangen door het infiltratieriool in Breukelen en Selissen afvoeren naar het Leysenven en de andere vennen in Molenwijk, Moorwijk en aan de Baandervrouwenlaan.

De gemeente wil de vennen onderling aan elkaar koppelen. Dat is goed voor de waterkwaliteit en de beheersing van het waterpeil, zo vindt het gemeentebestuur. De politiek toonde zich deze week positief over de plannen, maar is verontrust over de vervuiling die is aangetroffen in het Leysenven. Een aantal raadsfracties wil dat de gemeente eerst de vervuilde bodem saneert alvorens de vennen aan elkaar worden gekoppeld.

Welke kosten met een sanering gemoeid zijn staat nog niet vast. Adviesbureau Witteveen+Bos heeft becijferd dat het opstellen van een baggerplan circa 8.000 euro zal kosten. Hoe duur het daadwerkelijk uitbaggeren van het ven zal kosten is onbekend. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de aard van de vervuiling. Naar verwachting moet een sliblaag van vijf tot tien centimeter verwijderd worden.

Het onderzoeksrapport spreekt van een zogeheten klasse 4-vervuiling. Dat betekent dat de vervuilde bodem van het Leysenven niet ter plaatse verwerkt mag worden, maar direct moet worden afgevoerd naar een afvalverwerker. Dat brengt hogere kosten met zich mee. Niet alle vervuilde plekken hebben een klasse 4-waardering gekregen, er is ook sprake van kleinere concentraties koper.

ZWEMBAD
Waar de koperverontreiniging vandaan komt staat nog niet vast. De gemeente wil het adviesbureau opdracht geven nader onderzoek te doen naar de herkomst. Volgens een zegsman van de gemeente Boxtel komt een koperverontreiniging in veel gevallen voort uit de aanwezigheid van oude leidingen. Die zouden in het Leysenven mogelijk afkomstig kunnen zijn van het vroegere zwembad dat tot begin jaren zeventig in bedrijf was. Er bestaat geen enkel gevaar voor de volksgezondheid, zo benadrukte de zegsman deze week.

Niet alleen het Leysenven blijkt ernstig verontreinigd. De onderzoekers van Witteveen+Bos hebben in de andere vennen in het gebied kleine concentraties PAK’s (verbrandingsresten) en minerale oliën aangetroffen. De PAK’s zitten met name in de kleinere vijvers in Molenwijk, de oliën zijn aangetroffen in de visvijver langs de Baandervrouwenlaan. In alle gevallen gaat het om zeer kleine concentraties.

OP DE FOTO: Detailopname van de vervuiling in het Leysenven.
8 januari 2004

Print deze pagina

Terug