EDERNE SMITH EN BANU KOÇAK:

'Koffie-inloop belangrijk voor bewoners Selissen'

OP DE FOTO: Contactouder Ederne Smith (links) en stagiaire Banu Koçak van het opbouwwerk van DELTA organiseren op 20 januari de eerste koffieochtend voor wijkbewoners van de Selissenwal.

Als het aan Ederne Smith en Banu Koçak ligt verandert gemeenschapshuis De Walnoot aan het Maria Reginaplein iedere dinsdag in de huiskamer van de wijk Selissen. Met ingang van 20 januari organiseren contactouder Smith en stagiaire Koçak van het Boxtelse opbouwwerk wekelijks een koffie-ochtend voor alle wijkbewoners. Een proef in december lokte vijftig buurtbewoners en geeft aan dat er in de wijk behoefte bestaat aan ontmoeting.

De start van een wekelijkse koffie-inloop voor wijkbewoners is een van de concrete resultaten van de bewonersavond die eind vorig jaar in De Walnoot werd gehouden. Een van de grootste knelpunten die door de aanwezige wijkbewoners werd gesignaleerd was het gebrek aan contact tussen de bewoners van Selissen.

Het leidde tot een bijzondere uitdaging voor 2004: de wijkbewoners organiseren een wekelijkse koffie-inloop. Als de bewoners erin slagen om wekelijks tenminste twintig bezoekers te lokken, betaalt de gemeente Boxtel via het wijkbudget de huur van de zaal en het eerste kopje koffie. ,,We denken dat er zeker behoefte is aan een koffie-inloop en we zien het initiatief met vertrouwen tegemoet", zegt contactouder Smith.

Met stagiaire Koçak van het opbouwwerk van DELTA Stichting Welzijn Boxtel tekent Smith voor de organisatie van de eerste bijeenkomsten. Vooral de eerste koffie-ochtend op 20 januari zal een vrijblijvend karakter hebben. ,,Niks moet", vertelt Koçak. ,,Het gaat om de ontmoeting van mensen, jong en oud, autochtoon en allochtoon. De opzet van de koffie-inloop is heel informeel."

De koffie-inloop is geen onbekend fenomeen in de wijk Selissen. De contactouders, die vorig jaar door prinses Máxima werden onderscheiden met een Appeltje van Oranje, organiseren wekelijks koffie-ochtenden in basisschool De Walpoort. Ook voor de ouders van kinderen die de peuterspeelzaal in De Walnoot bezoeken worden koffie-ochtenden georganiseerd.

,,We willen de koffie-inloop een breder karakter geven, maar een onderwerp als de komst van de brede school niet uit de weg gaan", vult opbouwwerker Jeroen Pijnenburg van DELTA aan. Pijnenburg coördineert de activiteiten die in De Walnoot worden opgezet. ,,Over dit initiatief is overleg geweest met de Stichting Brede School Boxtel en de directeur van De Walpoort om tot een goede afstemming te komen. We denken dat de koffie-inloop een rol kan spelen in het promoten van De Walpoort. Vooral autochtone wijkbewoners die hun kinderen nu nog naar andere scholen in Boxtel sturen, willen we laten kennismaken met de kwaliteiten van deze wijkschool."

Smith en Koçak fungeren tijdens de eerste koffie-ochtenden als aanspreekpunt. Vragen over bijvoorbeeld de brede school kunnen aan contactouder Smith gesteld worden. Wie vragen of opmerkingen heeft over de leefbaarheid in de wijk, kan terecht bij Koçak, die ze vervolgens doorspeelt naar DELTA. ,,De vragen, opmerkingen en misschien wel knelpunten worden voorgelegd aan professionals in het wijkteam", vertelt ze.

Het is niet de bedoeling dat Smith en Koçak de koffie-ochtenden blijven organiseren. Beiden hopen dat er voldoende wijkbewoners zijn die na verloop van tijd de organisatie willen overnemen. Daardoor zou de koffie-inloop uitgroeien tot een initiatief voor én door wijkbewoners. Koçak: ,,We willen tijdens een van de koffie-ochtenden een behoeftepeiling houden, zodat we een beeld krijgen van de wensen en ideeën die onder mensen leven. Zo krijgen we in beeld waarover mensen willen praten of welke onderwerpen tijdens de koffie-ochtenden aan de orde moeten komen. Nee, we beginnen niet meteen met een enquête, eerst staat ontmoeting en lekker ontspannen kletsen centraal."

Met Smith verwacht Koçak dat in de toekomst mogelijk activiteiten worden georganiseerd voor de bezoekers van de koffie-inloop. Op dit moment wordt bijvoorbeeld gedacht aan naailessen. ,,Nu al is er een groep jonge Turkse vrouwen die graag naailessen zou willen volgen in De Walnoot. Dat initiatief verdient uitwerking", zegt de stagiaire van het opbouwwerk.

Verder wordt gedacht aan computerlessen waarbij gebruik zou kunnen worden gemaakt van de computers in De Walpoort. ,,Ook zou je kunnen denken aan informatievoorziening door maatschappelijk werk of de GGD en het wegwijs maken van mensen. Met de koffie-inloop halen we misschien ook mensen uit een isolement", denkt contactouder Smith. Ook aansluiting bij de activiteiten van het buurtsportwerk wordt onderzocht.

Op dit moment buigen beide initiatiefneemsters zich over de uitnodiging van wijkbewoners. Naast mediapublicaties wordt vooral gedacht aan persoonlijke benadering. Vooral allochtone wijkbewoners dienen, zo leert de ervaring van contactouder Smith, persoonlijk benaderd te worden. ,,De contactouders spelen een cruciale rol in dit proces. Zij kunnen hun eigen netwerk aanspreken en op die manier mensen van alle bevolkingsgroepen benaderen", aldus Smith.

Ook buurtverenigingen en andere netwerken die in de wijk actief zijn, worden benaderd en gevraagd om de eigen achterban te informeren over de koffie-inloop. ,,Een persoonlijke uitnodiging werkt het beste, zo leert de ervaring", weet Koçak. ,,We denken dat er in de wijk behoefte aan dit initiatief bestaat. We hopen dan ook op een grote opkomst op 20 januari."

De eerste koffie-inloop in gemeenschapshuis De Walnoot wordt dinsdag 20 januari gehouden van 08.45 tot 10.45 uur. De ochtend is bedoeld voor alle wijkbewoners. De organisatie zorgt voor kinderopvang in de zaal.
8 januari 2004

Print deze pagina

Terug