TOEKOMST HELICON OVERSCHADUWT JUBILEUM

Negentig jaar landbouwonderwijs in Boxtel

Voor een bedrag van iets meer dan 36.000 gulden werd in 1914 aan de huidige Pastoor Erasstraat de R.K. Landbouwschool Boxtel gebouwd. Een jaar eerder was in Boxtel het initiatief genomen voor de oprichting van een middelbare landbouwschool voor katholieke boerenjongens die vanuit het hele land naar Boxtel kwamen. Negentig jaar later bestaat de school nog steeds en is er zelfs ruimte voor een officiële viering van dit jubileum, maar de toekomst van het agrarisch onderwijs in Boxtel is ongewis.

Helicon Opleidingen MBO Boxtel. Zo luidt sinds 1997 de officiële naam van de vroegere Middelbare Agrarische School, die eind jaren tachtig verhuisde van de Pastoor Erasstraat naar een nieuw schoolgebouw aan de Schouwrooij op bedrijventerrein Ladonk. De school, in 1990 omgevormd tot Agrarisch Opleidings Centrum Midden en Oost-Brabant, was in het centrum uit zijn jasje gegroeid en moest leerlingen onderbrengen in dependances in Selissen (Dom Helder Camaraschool) en het centrum (Duinendaal). In die jaren telde de toenmalige MAS ruim 950 leerlingen.

Het schoolgebouw aan de Schouwrooij is destijds gebouwd voor een populatie van ongeveer 850 leerlingen, zo vertelt Rick Creemers, vroeger adjunct-directeur en thans teamleider bij de Boxtelse MBO-opleiding. Sinds 1984 is Creemers verbonden aan het agrarisch onderwijs in Boxtel. Hij maakte de explosieve groei van de school mee, maar zag ook de terugval. ,,Dit jaar gaat het weer iets beter en zien we iets meer leerlingen komen”, zegt hij tevreden. ,,Ze komen nog niet met bosjes, maar de tendens is gunstig.”

ONZEKER
Helicon Opleidingen telt in totaal dertien scholen in Zuid-Nederland. In Boxtel zijn sinds de laatste zomervakantie zeven opleidingen ondergebracht. De vier ’klassiekers’ in het lesaanbod zijn dierenhouderij, voedingsmiddelentechnologie, milieutoezicht en landbouwtechniek. Nieuw zijn de studies bloemschikken, plantenteelt en groene ruimte, die overkwamen vanuit Vught, waar een Helicon-school werd gesloten. ,,De afdeling bloemschikken gaat eind oktober, begin november naar Den Bosch”, vertelt Creemers.

Wat er met de andere opleidingen van de Boxtelse MBO-opleiding gaat gebeuren is onzeker. De afgelopen jaren is het aantal formatieplaatsen in Boxtel verminderd, mede door een terugloop van het aantal leerlingen. Ook wordt gesleuteld aan het aantal locaties en heeft het college van bestuur gekozen voor een concentratie van scholen in de stedelijke gebieden Nijmegen-Arnhem, Eindhoven-Helmond en ’s-Hertogenbosch.

Creemers: ,,Op dit moment wordt aangestuurd op een sluiting van de school in Boxtel op 1 augustus 2006. De komende periode wordt gezocht naar een nieuwe onderwijslocatie. Zo wordt onder meer gesproken met de HAS in ’s-Hertogenbosch of we misschien gezamenlijk gebruik kunnen maken van bepaalde faciliteiten.” De teamleider benadrukt dat het college van bestuur nog geen besluit heeft genomen en sluiting van Helicon in Boxtel nog niet vaststaat. ,,Je kunt niet voorzien hoe de toekomst eruit zal zien.”

TAAI
De MAS bleek door de jaren heen een taaie school die meerdere crises overwon. Na succesvolle decennia ging het eind jaren zestig, begin jaren zeventig flink bergafwaarts met de agrarische school in Boxtel. In de slechtste jaren telde de school amper zeventig leerlingen. De school werd in 1973 van de ondergang gered dankzij een overname door de NCB, de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond. ,,Het plaatselijk bestuur bleef eigendom van het gebouw en kreeg een aardige zakcent toen het gebouw eind jaren tachtig werd verkocht”, weet Creemers.

Die middelen worden nog steeds beheerd door een stichting die luistert naar de naam R.K. Middelbare Landbouwschool. Het is deze stichting die met enige regelmaat financiële middelen ter beschikking stelt voor onderwijsdoeleinden, bijvoorbeeld voor het leggen en onderhouden van internationale contacten. Nu trekt de stichting niet minder dan 14.000 euro uit voor de Innovatieprijs Helicon Opleidingen MBO Boxtel.

De innovatieprijs is het middelpunt van de jubileumactiviteiten die binnen Helicon in Boxtel worden georganiseerd vanwege het negentigjarig bestaan van het agrarisch onderwijs. De school heeft een groot aantal bedrijven in binnen- en buitenland - niet minder dan 680 - uitgenodigd mee te doen aan de wedstrijd. Voorwaarde voor deelname is dat het betrokken bedrijf op enigerlei wijze een band heeft met de school en actief is in de agrarische sector.

Tot 15 oktober kunnen bedrijven zich kandidaat stellen voor de innovatieprijs. Na sluiting van de inschrijftermijn wordt een aantal geselecteerd dat in aanmerking komt voor de hoofdprijs van 8.000 euro en de andere prijzen van respectievelijk 4.000 en 2.000 euro. De derde- en vierdejaars studenten van de school spelen een belangrijke rol in het proces. Creemers: ,,Samen met de uitverkoren ondernemingen gaan leerlingen een presentatie maken van deze bedrijven. Op 11 december worden alle kanshebbers voor de innovatieprijs door onze leerlingen gepresenteerd. De studenten worden beoordeeld. In januari 2004 organiseren we een symposium en reiken we de prijs uit.”

WAARDERING
De teamleider van de Boxtelse school heeft hoge verwachtingen van de uitstraling die de innovatieprijs zal hebben. ,,We hopen in de eerste plaats dat we een bijdrage kunnen leveren aan de bekendheid van en waardering voor de agrarische sector. Daarnaast moet de wedstrijd ook iets opleveren voor onze studenten, die nadrukkelijk bij het proces betrokken worden en dus veel kunnen leren”, aldus Creemers.

Als de innovatieprijs ook de school de nodige uitstraling biedt is dat mooi meegenomen. Dit schooljaar wordt voor het eerst weer een lichte toename van het aantal leerlingen geconstateerd. Helicon telt momenteel zo’n 650 dagstudenten, daarnaast volgen nog eens 550 deeltijdstudenten lessen in Boxtel. Deze groep werkt veelal, maar komt eenmaal per week naar school.

Het onderwijs aan de MBO-school maakt net als op veel andere scholen veel veranderingen door. Zelfstandig studeren is ook hier een begrip. ,,We zijn er intensief mee bezig en de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat dat gebeurt met vallen en opstaan”, bekent Creemers. De vooruitzichten zijn gunstig voor deze nieuwe onderwijsmethoden. Steeds meer opdrachten worden buiten reguliere lesuren of zelfs buiten het schoolgebouw gemaakt. Miniondernemingen behoren al vele jaren tot het lessenpakket, net als zogeheten studiehuisopdrachten en beroepspraktijkvorming, een duur woord voor stage. ,,Het onderwijs gaat steeds meer de school uit”, stelt Creemers.

De toekomst zal uitwijzen of ook Helicon de school uitgaat en de locatie aan de Schouwrooij zal verruilen voor een onderkomen in ’s-Hertogenbosch. Een beslissing is nog niet gevallen maar de voortekenen zijn niet zo gunstig omdat in het gemeentehuis van Boxtel al openlijk gespeculeerd wordt over een toekomstige invulling van het schoolgebouw, dat in februari 1988 werd geopend. Het lijkt er sterk op dat het landbouwonderwijs in Boxtel geen honderd jaar zal worden...

Meer informatie over de innovatieprijs van Helicon Opleidingen MBO Boxtel staat op de website van de school: www.helicon.nl.
2 oktober 2003

Print deze pagina

Terug