PRINSES WIL PROJECT IN BOXTEL BEZOEKEN

Máxima laat Boxtelse contactouders stralen

Prinses Máxima heeft donderdag 15 mei in paleis Noordeinde te Den Haag de drie eerste Appeltjes van Oranje uitgereikt. Een van de koninklijke onderscheidingen ging naar de acht contactouders van het Boxtelse project Samen Tegelijk. Naast een door koningin Beatrix vervaardigd bronzen appeltje kregen de ouders uit handen van de prinses een oorkonde en een geldbedrag van 15.000 euro. Prinses Máxima wil de contactouders binnenkort in Boxtel bezoeken.

Prinses Máxima las in haar eerste openbare toespraak na het huwelijk met kroonprins Willem-Alexander de motivering voor waarom juist het Boxtelse project – samen met projecten in Amsterdam en Leiden – in de prijzen is gevallen. Volgens de prinses slagen de contactouders in Boxtel er al enkele jaren in een verbinding tot stand te brengen tussen ouders van hun eigen etnische groep en de Nederlandse onderwijsinstellingen.

Meer betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs vergroot de kans dat hun kinderen ook met succes de school zullen afmaken, zo stelde de prinses. Ze wees erop dat de ouders elkaar in het project bovendien beter leren kennen. Zeker voor de vrijwilligsters geldt dat ze door hun onderlinge gesprekken, de uitwisseling van ervaringen en de gezamenlijke training er zelf ook meer gaan bijhoren. Bij elkaar, bij de school en bij de Nederlandse samenleving, aldus de prinses.

Prinses Máxima reikte vervolgens, als beschermvrouwe van het Oranjefonds, de prijs uit aan de Boxtelse delegatie, die naast de acht contactouders bestond uit medewerkers, bestuursleden en andere betrokkenen bij het project. Ook burgemeester Jan van Homelen en commissaris van de koningin Frank Houben waren namens respectievelijk de gemeente Boxtel en de provincie Noord-Brabant aanwezig in paleis Noordeinde.

OVERREDINGSKRACHT
De contactouders toonden zich na afloop van de plechtigheid onder de indruk van de uitreiking en straalden trots na een persoonlijke ontmoeting met de prinses. Namens het project kregen projectcoördinator Annique van Haaren, contactouder-coördinator Lilian van Rossum en contactouder Jamila Malik de kans om tijdens een besloten bijeenkomst in het paleis het project toe te lichten aan koningin Beatrix, kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima.

In Den Haag werd brede waardering getoond voor het Boxtelse project. Namens het Oranjefonds, dat de prijs Appeltje van Oranje in het leven riep en dit jaar nog eens 300.000 euro beschikbaar heeft gesteld voor soortgelijke projecten, stelde H. Opstelten-Dutilh dat de Boxtelse contactouders zich hebben ontpopt tot moderne dorpsomroepers die beschikken over 'een fikse portie overredingskracht’. ,,In Boxtel hoeft zich nu niemand meer aan zijn lot overgelaten te voelen”, aldus Opstelten.

Hedenmiddag hebben de contactouders het Appeltje van Oranje in bruikleen gegeven aan de gemeente Boxtel. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadzaal. Het Appeltje van Oranje zal worden geëxposeerd in een van de gemeentelijke vitrines in het gemeentehuis aan de Markt.
22 mei 2003

Terug