MARIA REGINAKERK IN DRIE MAANDEN ONTMANTELD

Glas-in-loodpanelen verhuizen naar België

Een opvallend gebouw. Daarover kan iedereen het wel eens zijn. De Maria Reginakerk in de wijk Selissen is hét schoolvoorbeeld van vernieuwende kerkarchitectuur uit begin jaren zestig. Een open vierkante hal, waarin men van alle richtingen vrij zicht had op het priesterkoor. Met name de dakconstructie, die later voor de nodige problemen zoals lekkages zou zorgen, is uniek. De hele kerk is namelijk opgehangen aan een stalen constructie. De zuidgevel van de kerk is één grote glas-in-loodwand, waarin de ingangen zich bevinden. Later zouden daar nog andere glas-in-loodramen aan toegevoegd worden. De grote toegangsdeuren zijn versierd met een mooi mozaïek dat de Litanie van Maria voorstelt. Een kunstig ontwerp, waarvan toenmalig bouwpastoor Herman de Beer nog steeds gecharmeerd is. Een kerk die waarschijnlijk in oktober stukje bij beetje gesloopt zal worden en waarmee Boxtel een spraakmakend bouwwerk van 'eigen' architectuur verliest...

STRIPPEN
Pastoor Harrie van den Tillaart vertelt dat de sloop van het kerkgebouw van architect Jan Strik waarschijnlijk in oktober zal beginnen. Een veelomvattend karwei dat minstens drie maanden in beslag zal nemen, weet hij. Geen grof geweld met de slopershamer. Nee, het werk zal met de grootste zorgvuldigheid gebeuren. Dat komt omdat het dak asbest bevat en dus deel voor deel zal worden verwijderd. ,,Het gebouw zal als het ware gestript worden", legt de pastoor uit.

Parochianen hebben gemerkt dat de sloop van het interieur al lijkt begonnen, omdat een deel van de kerkbanken aan de rechterflank is verdwenen. Pastoor Van den Tillaart legt uit dat deze knielbanken, die toch niet meer gebruikt worden, een nieuwe bestemming hebben gekregen en wel als houten vloer in zijn nieuwe woning aan Dommeldal. ,,De planken waren nog goed en het is zonde als die niet gebruikt zouden worden", aldus de pastoor praktisch. ,,In de nieuwe gebedsruimte gaan we straks stoelen plaatsen. Die zitten comfortabeler en daarmee kun je gemakkelijk schuiven."

Het kerkinterieur zal voor een deel naar de nieuwe gebedsruimte verhuizen. Daarbij gaat het vooral om waardevolle stukken maar ook om beelden, de fraai bewerkte doopvont, het orgel, het bijzondere tabernakel, de kandelaars en een van de glas-in-loodramen uit het klooster van de Witte Paters van Sint-Charles, waarop Maria staat afgebeeld. Pastoor Van den Tillaart heeft daar een speciale band mee. ,,Dat wil ik zelf erg graag behouden voor de nieuwe kerk. Tenslotte ben ik ervan overtuigd dat de parochie Maria Regina zal blijven bestaan. Alleen het gebouw wordt vervangen en daarin hoort de beeltenis van Maria thuis."

GLAS-IN-LOOD
De Maria Reginakerk kreeg in 1980 een nieuwe indeling. Reden was daarmee een meer intieme sfeer te creëren, die door de terugloop in kerkgangers was ontstaan. Er kwam een nieuw priesterkoor, een dagkapel, een ontmoetingsruimte en de kerk kreeg een soort pergola, waardoor de zijruimten van het middendeel werden gescheiden. In 1982 schonk em.-pastoor De Beer ter gelegenheid van zijn 40-jarig priesterjubileum de parochie een Mariakapel, die in welke vorm dan ook een plek in het nieuwe gebouw zal krijgen.

De glas-in-loodramen, die in 1989 werden geplaatst, zullen niet naar de nieuwe gebedsruimte in Selissen verhuizen. De ramen zullen als 182 panelen naar een antiquair in België worden vervoerd, die ze grotendeels in zijn hal zal plaatsen. ,,Compleet past het geloof ik niet helemaal, want het gaat om ramen van zeven meter hoog en ruim 25 meter breed", legt de pastoor uit.

De ramen waren afkomstig van de voormalige ziekenhuiskapel (thans Stadsarchief) in Den Bosch. Ze zijn ontworpen door Marius de Leeuw. Het raam in de achterwand stelt de schepping voor; de ramen aan weerszijden vormden voorheen één geheel en geven de voltooiing weer van het nieuwe Jeruzalem. De ramen zijn op 10 september 1989 door mgr. Bluijssen ingezegend.

NIEUWE LOCATIE
De nieuwe kerkruimte zal volgens pastoor Van den Tillaart niet zoals oorspronkelijk gepland tegenover woninginrichting Devo worden gesitueerd. De gebedsruimte zal (met een knik) gebouwd worden aan de andere kopse kant van de winkelgalerij aan de Van Beekstraat, zodat deze dichter bij gemeenschapshuis De Walnoot komt te liggen. ,,Voordeel van die locatie is dat we van het hoogteverschil kunnen profiteren, omdat de grond daar wat afloopt. Dat betekent gewoon dat we wat meer hoogte krijgen, en dat past beter bij een kerkgebouw", aldus de pastoor. Details over de bouw kan hij nog niet geven. Wel dat de plannen op dit moment worden getekend.

Een van de laatste feestelijke vieringen in de Maria Reginakerk staat al vast. Het is de viering van het zestigjarig priesterfeest van emeritus-pastoor Herman de Beer, die zondag 18 augustus om 11.00 uur op het op programma staat. De jubilaris zal zelf voorgaan en wordt in de dienst bijgestaan door tien concelebranten. Na afloop van de viering wordt in de kerk een ongedwongen receptie gehouden.
25 juli 2002

Terug