'EVENTUELE UITBRAAK FUNEST VOOR AGRARIňRS'

Boxtel maakt draaiboek
voor mond- en klauwzeer

De uitbraak van mond- en klauwzeer op het Europese vasteland zorgt ook in Boxtel voor groeiende onrust. Het gemeentebestuur heeft een rampscenario opgesteld en medewerkers staan 24 uur per dag klaar om te reageren op een eventuele uitbraak van de besmettelijke veeziekte. ,,Een uitbraak zal allesvernietigd zijn voor de Boxtelse en Liempdse veeteelt", aldus een zeer bezorgde loco-burgemeester Cees van Hal.

De gevolgen van de uitbraak van mond- en klauwzeer in Frankrijk zijn direct merkbaar in de Boxtelse samenleving. Door het vervoersverbod dat het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gistermiddag afkondigde ligt vleesconcern Dumeco op Boseind grotendeels stil. Veehouders kunnen geen varkens, runderen, schapen en geiten vervoeren en stallen dreigen binnen enkele dagen overvol te raken.

Niet alleen de landbouw en de agrarische industrie merken de gevolgen van de crisis. De gemeente Boxtel heeft inderhaast besloten een wandeling door het Liempdse buitengebied af te gelasten. Zondagochtend zouden de wethouders Cees van Hal en Ger van den Oetelaar met de Natuurwerkgroep Liempde een wandeltocht organiseren op Kasteren. De tocht gold als officiŽle opening van een zestal met EU-gelden uitgezette wandelroutes. ,,Als gemeentebestuur willen we het goede voorbeeld geven en geen enkel risico nemen", aldus Van Hal.

De dreiging van mond- en klauwzeer heeft ook gevolgen voor een zwerfvuilactie van jagers in deze regio. De actie om zwerfvuil te verwijderen in natuurgebieden is opgeschort. Op Banisveld zou binnen enkele weken een schaapskudde verschijnen, die de bermen zou gaan begrazen. Het gaat om een proef van de gemeente Boxtel, Waterschap De Dommel en Natuurmonumenten. Van Hal: ,,Dit gaat voorlopig niet door omdat we geen schapen mogen vervoeren. Heel jammer want het is een bijzonder initiatief." De Kinderboerderij blijft tot nader order gesloten.

WEGAFZETTING
In het gemeentehuis is deze week gewerkt aan een draaiboek. Wanneer in Boxtel of directe omgeving mond- en klauwzeer zou uitbreken, wil het gemeentebestuur klaar zijn om snel en adequaat op te treden. Wethouder Willie van de Langenberg is de coŲrdinator. Hij staat regelmatig in verbinding met de Algemene Inspectiedienst (AID), die onder meer toezicht houdt op de naleving van het vervoersverbod, en de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV).

In Boxtel is volgens Van de Langenberg 24 uur per dag een groepje mensen paraat. Zodra zich een uitbraak van mond- en klauwzeer zou voordoen, komt deze groep in actie om bijvoorbeeld wegen af te zetten, alternatieve routes aan te geven en noodverordeningen te activeren. ,,Als het zover komt, moeten we meteen op kunnen treden", benadrukt Van de Langenberg. Hij heeft de politie geÔnformeerd over de piketdienst die binnen de gemeente Boxtel is afgesproken.

ZORGEN
Versvleesproducent Dumeco in Boxtel ondersteunt de maatregelen van de minister van Landbouw volledig, zo zegt hoofd communicatie Jos Andriessen. ,,Voor ons bedrijf heeft het vervoersverbod gevolgen. De slachterijen en vleesverwerkingsbedrijven liggen stil. Daarna volgen de volgende schakels in de productieketen. Eind deze week zitten duizend vaste medewerkers thuis omdat er geen werk voor ze is", zegt Andriessen. ,,We moeten afwachten hoe lang dit gaat duren en zullen de ontwikkelingen van dag tot dag intensief blijven volgen. Het verbod blijft in ieder geval van kracht totdat de RVV meer duidelijkheid kan geven. Het is onmogelijk om nu aan te geven op welke termijn onze medewerkers weer aan de slag kunnen."

Ook voor de boeren in de regio heeft de uitbraak van mond- en klauwzeer in Frankrijk gevolgen. De schrik zit er goed in nu het gevreesde virus steeds dichterbij komt. ,,Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn", aldus Antoon van Oirschot, voorzitter van de ZLTO-afdeling Boxtel/Liempde en zelf rundveehouder en eigenaar van vleesvarkens. ,,Alle bijeenkomsten die de ZLTO georganiseerd heeft, zijn afgelast. Nu de ziekte in Europa is uitgebroken, beginnen boeren zich grote zorgen te maken en neemt de angst toe. Het ergste is die onzekerheid, want hoe goed boeren hun bedrijf ook beschermen en hoeveel maatregelen er ook genomen worden; je weet nooit zeker of het virus niet toeslaat."

Zelf ziet Van Oirschot erop toe dat het aantal bezoekers beperkt blijft en dat op zijn bedrijf strikte hygiŽne toegepast wordt, waaronder het ontsmetten van schoeisel, kleding en materialen. ,,Door het vervoersverbod raken de stallen overvol en kunnen we geen kant uit als de dieren ziek zouden worden. Daarom hoop ik dat het verbod niet al te lang duurt. Het is een kwestie van afwachten en hopen dat we gevrijwaard blijven van het mond- en klauwzeervirus."

INENTING
Ook raadslid (Combinatie '95) en melkveehouder Rien van de Laar uit Liempde, die vorige week zijn grote bezorgdheid uitsprak over een dreigende uitbraak van mond- en klauwzeer, is te spreken over de afkondiging van het vervoersverbod. ,,Ons land loopt meer risico omdat hier relatief veel boerenbedrijven dicht bij elkaar staan. Bovendien zijn er veel internationale contacten op het gebied van import en export", aldus het raadslid.

Hij benadrukt dat voorzichtigheid geboden is. ,,Een uitbraak van het virus is een grote ramp. Ik heb de ziekte meegemaakt in de jaren vijftig. Van deur tot deur werden bedrijven getroffen doordat het virus zich zo razendsnel verspreid. In die tijd liet men de dieren uitzieken, wat voor de dieren een martelgang betekende. Tegenwoordig loop je het gevaar dat in het ergste geval alle risicodieren in de omgeving van de besmettingshaard vernietigd worden. Daar moet je als boer toch niet aan denken. Ze zeggen wel eens dat boeren weinig op hebben met hun dieren. Dat is onzin, boeren zijn gek van hun beesten en weten alles van de achtergronden van hun vee. Bij mij persoonlijk zit de liefde heel diep; ik houd van mijn dieren. Ik hoop met heel mijn hart dat het virus aan ons voorbijgaat anders vrees ik dat de veestapel drastisch ingekrimpt gaat worden."

De bestrijding van het mond- en klauwzeervirus was in Europa succesvol door massale inenting van rundvee vanaf de jaren vijftig. Niettemin is er aantal uitbraken geweest, waaronder in de jaren negentig in ItaliŽ en Griekenland. De laatste uitbraken in Nederland waren in 1983 en 1984 in de Noordoostpolder en Noord-Holland. Die uitbraken waren relatief klein omdat destijds nog gevaccineerd werd tegen de ziekte.

In 1992 werd in Europa echter gestopt met vaccinatie. Van de Laar: ,,Wat mij betreft wordt nog vandaag een einde gemaakt aan het non-vaccinatiebeleid. Ja, ik weet dat het ministerie terughoudend staat tegenover massale vaccinatie tegen mond- en klauwzeer. Door inenting ontwikkelen gezonde dieren namelijk dezelfde antistoffen als zieke. In de internationale handel wordt er streng op toegezien dat dieren en producten vrij zijn van deze antistoffen. Daarom zou inenting slecht zijn voor de export van Nederlands vlees, maar dit weegt niet op tegen de schade die aan boeren toegebracht wordt wanneer het mond- en klauwzeervirus daadwerkelijk uitbreekt."

HERTENKAMP
In het hertenkamp Molenwijk waar naast herten ook onder meer een lama en schapen vertoeven, heeft de gemeente vorige week maatregelen genomen. ,,De gemeente is de beheerder van het hertenpark", legt wijkcoŲrdinator Boxtel-West Frank Zoontjens uit. ,,Vorige week hebben we een binnenring geplaatst in het park zodat het contact met de dieren vermeden wordt. Daarnaast hebben we bordjes opgehangen om het publiek te vragen de dieren niet te voeren. Meer kunnen we op dit moment niet doen."

Geitenhouder Kees Olislagers op Hal is niet bang dat hij straks ruimte tekort komt om zijn dieren te stallen. ,,Ik heb hier nog een lege koeienstal staan waar ik veel dieren kan onderbrengen. Doordat al enkele weken eerder een vervoersverbod voor geiten afgekondigd is, hebben we zo'n tweehonderd bokjes niet kunnen afvoeren naar de bokkenmesterij. Normaal gesproken worden ze twee keer per week vervoerd, maar door het verbod ging dat niet. Toen afgelopen zaterdag het vervoersverbod opgeheven werd, hebben we de bokjes alsnog weg kunnen brengen, maar sinds dinsdag is het verbod weer van kracht", zegt Olislagers, die 850 melkgeiten op stal heeft staan. ,,Nee, grote problemen verwacht ik niet. We hebben een vrij gesloten bedrijf en houden iedereen buiten. We zijn daarnaast nog meer dan normaal alert op de hygiŽne en schone bedrijfskleding."
15 maart 2001

Terug