Een smalle voetgangersbrug over de Heiloop verbindt wandelpaden van de Banisveldroute in de Kampina. De werkzaamheden in deze zogeheten Natte Natuurparel zijn afgerond.
Een smalle voetgangersbrug over de Heiloop verbindt wandelpaden van de Banisveldroute in de Kampina. De werkzaamheden in deze zogeheten Natte Natuurparel zijn afgerond. Foto: Marc Cleutjens

Natte natuurparel is 1.100 bomen rijker

Algemeen

Met de aanplant van elfhonderd nieuwe bomen hebben waterschap De Dommel en Natuurmonumenten deze maand het project Natte Natuurparel Kampina-Smalbroeken-Logtse Velden in Boxtel afgerond. In het voorjaar wordt het project in het beekdal van de Beerze officieel opgeleverd en volgt snel daarna - als de coronamaatregelen het toelaten - een publieksexcursie. 

Het gebied waar aannemer Van Beers uit Hoogeloon in opdracht van het waterschap en Natuurmonumenten aan het werk ging, beslaat 341 hectaren. Vorig jaar zomer werd een begin gemaakt met de aanpak van de verdroging en kon het herstel van de natte natuurgebieden Smalbroeken en Logtse Velden beginnen.

Inmiddels is de Beerze - de belangrijkste waterloop in het natuurgebied - tussen de Logtsebaan en de Brinksdijk een lustig meanderende beek geworden. Een oude stuw maakte plaats voor een nieuwe waterkering die is voorzien van een klepstuw. Die stelt vissen weer in staat stroomopwaarts naar hun paaigebieden te zwemmen.

Een van de laatste werkzaamheden was de aanplant van nieuwe bomen. Werden bij de voorbereiding van alle graafwerkzaamheden ongeveer tweehonderd bomen gekapt, deze maand zijn elfhonderd nieuwe exemplaren aangeplant. Aan de oevers van de Beerze en de deels gedempte Heiloop staan nu zomereiken en drie soorten wilgen. Ook de zwarte els en het sporkehout zijn op grote schaal terug.

VOETGANGERSBRUGGETJE

Voor recreanten is ter hoogte van Banisveld een nieuw bruggetje over de Heiloop geplaatst. Dat is van belang voor wandelaars die de Banisveldroute lopen. De Heiloop, die zuidwaarts in het natuurgebied is gedempt om kwelwater vast te houden, blijft op deze plek stromen. Bij overtollige regenval dient het stroompje als een bypass voor de Beerze. Naast het voetgangersbruggetje is een half verharde doorgang geplaatst. Die maakt het mogelijk om aan weerszijden van de Heiloop machinaal te maaien.

De werkzaamheden in het gebied gaan niet alleen verdroging tegen, maar stimuleren ook de visstand in de Beerze. In opdracht van het waterschap en de provincie Noord-Brabant, die met het nieuwe regeerakkoord in aantocht vaker en intensiever gaan samenwerken, verricht Ravon komend jaar onderzoek. De kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen monitort 133 vissen. ,,Ongemerkt zwemmen in de Beerze is er voor deze vissen voorlopig niet bij”, aldus het waterschap.

BLAUWGRASLANDEN

Het hoofddoel van Natte Natuurparel Kampina-Smalbroeken-Logtse Velden was het behoud en herstel van de kwetsbare blauwgraslanden. De drassige en voedselarme hooilanden, die vernoemd zijn naar plantjes als blauwe zegge en blauwe knoop, zijn afhankelijk van de toevoer van kalkrijk kwelwater. Met het dempen van de Heiloop wordt het kwelwater richting blauwgraslanden gevoerd en niet vroegtijdig via de Beerze afgevoerd.

OP DE FOTO: Een smalle voetgangersbrug over de Heiloop verbindt wandelpaden van de Banisveldroute in de Kampina. De werkzaamheden in deze zogeheten Natte Natuurparel zijn afgerond. Foto: Marc Cleutjens.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
La Dolce Vita in Bruisend Centrum Boxtel Algemeen 6 uur geleden
Afbeelding
Gidsen gaan nog twee keer extra op pad Algemeen 9 uur geleden
Afbeelding
Publiek welkom bij Fruitdag Groot Duijfhuis Algemeen 10 uur geleden
Logo
Afbeelding
Klok bij ‘t Haventje herinnert aan hulp van ‘zwarte zusters’ Algemeen 13 uur geleden
Logo
Afbeelding
Na bijna 85 jaar vaart De Ark opnieuw een andere koers Algemeen 17 uur geleden
Logo
Afbeelding
Kwart eeuw geleden: epicentrum van democratie in de vorm van ‘n beukenblad Algemeen 12 aug, 16:00
Logo
Afbeelding
Buschauffeuse: ’Altijd mannenbanen gehad’ Algemeen 12 aug, 13:00
Afbeelding
Hitte blijft probleem bij aanvoer varkens Algemeen 12 aug, 10:18