Eerder werd al bekend dat Boxtelaren eoordelen de digitale dienstverlening van hun gemeente waarderen met het rapportcijfer 6,73 (burgerpeiling Waar staat je gemeente, 2019). Dat is iets lager dan het landelijk gemiddelde (6,95), maar komt nagenoeg overeen met vergelijkbare andere gemeenten (6,8). Dat Boxtel weliswaar een voldoende scoort, betekent niet dat inwoners onverd...

De lokale rekenkamercommissie (RKC) onderzocht de digitale dienstverlening en vorige week werden de resultaten van dat onderzoek gepubliceerd. De RKC baseerde zich op de genoemde burgerpeiling uit 2019 en op de resultaten van het begin dit jaar gepubliceerde evaluatierapport over ambtenarenbedrijf MijnGemeenteDichtbij. Daarnaast hield de rekenkamer een eigen digitale enquê...