Bij alle bedrijven op Ladonk en Daasdonk plaatste de lokale CDA-afdeling eind vorig jaar ideeënbussen. Via kaartjes konden suggesties ter verbetering worden aangedragen. Het leverde een stortvloed aan reacties op. ,,Die hebben we allemaal gerubriceerd en daarna aangekaart in onze brief met vragen aan B en W”, vertelde Brouns dinsdag.

VERKEERSCONTROLES

Ondernemers drongen er bij het CDA op aan om meer verkeerscontroles uit te voeren. Ze constateren op diverse plekken overtredingen van parkeerverboden en de maximum snelheid. B en W antwoorden hiermee niet bekend te zijn. Maar dat vindt fractievoorzitter Brouns onzin. ,,De problemen zijn al zo vaak aangekaart.”