Vanaf de Boxtelse buurtschap Nergena ten zuiden van Esch tot de spoorlijn Boxtel-Vught wordt 2,4 kilometer waterkering verbeterd en aangelegd. De opgave was ingewikkeld, meldt het waterschap. Met name omdat in Esch diverse huizen dicht bij het water staan. 

Afhankelijk van de beschikbare ruimte wordt er een groene dijk of een dijk met damwand aangelegd. Aannemer Ploegam gaat deze klus uitvoeren. 

Veel transport van zand en klei vindt over het water plaats. Naar verwachting is het werk aan het einde van dit jaar klaar.