Het zogeheten speelplekkenbeleid van de gemeente Boxtel werd vorig jaar niet vastgesteld door de gemeenteraad. Onzekerheid over financieringsmogelijkheden op lange termijn lagen ten grondslag aan dat besluit. Toenmalig wethouder Eric van den Broek beloofde echter dat plannen die al in de pijplijn zaten toch zouden worden uitgevoerd. De vervanging van de toestellen in de speeltuin aan het Apollo...