Voor een definitief oordeel heeft de rechter een zogeheten 'maatregelrapportage nodig'. Hierin staat te lezen aan welke voorwaarden de verdachten moet voldoen tijdens zijn terbeschikkingstelling (tbs). Bij het opstellen van het document moet volgens de rechtbank rekening gehouden worden met het feit dat de man mogelijk eerst een gevangenisstraf van langere duur zal moeten uitzitten.

Binnen drie maanden wordt er een definitieve uitspraak gedaan in de zaak rondom de Boxtelaar.