De werkzaamheden kunnen zorgen voor extra verkeersdrukte in de buurt van het station. Ook kunnen omwonenden van het spoor soms last hebben van geluid, trillingen of bouwverlichting.
In verband met Corona/Covid-19 volgt de aannemer bij deze werkzaamheden het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ dat door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is vastgesteld. Tijdens de werkzaamheden rijden er mogelijk minder treinen. Het P+R terrein aan de centrumzijde is tijdens de werkzaamheden buiten gebruik. Het P+R terrein van de NS aan de achterzijde van het station kan wel gebruikt worden.
Tijdens de werkzaamheden wordt een depot ingericht op het P+R terrein aan de centrumzijde van Boxtel voor de opstelling van een grote kraan. Op vrijdag 10 april beginnen ProRail en de aannemer met het inrichten van het depot. (Foto: Peter de Koning)