• Alles
  • (1)
    Evenement
  • (1)
    Sport

Online scoort Boxtel nog niet goed genoeg

dinsdag 20 april 19:30 uur

Foto: Henk van Weert

Boxtelaren beoordelen de digitale dienstverlening van hun gemeente met het rapportcijfer 6,73. Dat iets lager dan het landelijk gemiddelde (6,95), maar komt nagenoeg overeen met vergelijkbare andere gemeenten (6,8). Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek door de lokale rekenkamercommissie (RKC). Aandachtspunten voor verbetering belooft het college van B en W ter harte te nemen.

Dat Boxtel weliswaar een voldoende scoort, betekent niet dat inwoners onverdeeld positief zijn over de wijze waarop zij via internet bij de gemeente aankloppen voor producten en/of diensten. De aantallen mensen die positief, negatief dan wel neutraal reageren, zijn vrijwel aan elkaar gelijk.

De meningen van mensen die werden ondervraagd zijn niet alleen verdeeld en wisselend, maar soms ook strijdig. ‘Waar de ene inwoner bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de website positief beoordeelt, spreekt een ander over een heel onoverzichtelijke site en geeft aan gewenste diensten niet te kunnen vinden’, schrijven de onderzoekers in hun vrijdag gepubliceerd rapport.

Burgers zijn relatief content over het maken van een afspraak voor bijvoorbeeld een rijbewijs of paspoort, het doorgeven van een verhuizing en het opzoeken van algemene informatie. Ook wat betreft het doen van meldingen over de openbare ruimte heerst de tevredenheid. De Fixi-app die daarvoor werd geïntroduceerd, wordt breed gewaardeerd. 

Minder te spreken zijn Boxtelaren over complexere zaken zoals het aanvragen van vergunningen of van financiële hulp voor bijvoorbeeld leerlingenvervoer, individuele inkomenstoeslag of schulddienstverlening.

DEELS IRREËEL

De doelstelling in 2015 dat 80 procent van de dienstverlening vijf jaar later digitaal zou moeten verlopen, omschrijft de RKC als irreëel. Het is in haar ogen nagenoeg klakkeloos overgenomen uit landelijke ambities die net zo min werden bereikt. Aangedrongen wordt om ook mensen te blijven bedienen die geen gebruik kunnen of willen maken van online producten of diensten.

In haar rapport doet de RKC een reeks aanbevelingen en burgemeester en wethouders geven aan deze te onderschrijven en uit te voeren. Over een jaar wil het college melden hoever dit gevorderd is. Daar zijn de onderzoekers blij mee, maar zij geven aan het jammer te vinden dat niet wordt aangegeven hoe de verbeteringen concreet vormen moeten krijgen.

Het rapport van de rekenkamerommissie wordt dinsdag 20 april besproken door de opdrachtgever: de gemeenteraad. 


deel deze activiteit