18:43:42    zaterdag, 20 juli 2019
brabants centrum logo
Woensdag, 15 juni 2011 15:02 uur, laatst gewijzigd op 15 juni 2011 15:06 uur

Tekort voor Boxtel: 691.000 euro

De eerste bestuursrapportage in 2011 die volgende week besproken wordt door de commissie Bestuurlijke Zaken laat een nadelig saldo zien van 691.000 euro. De redenen hiervoor zijn onder meer onverwachte extra personeelskosten van 495.000 euro en nog eens zo’n vier ton voor huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo. Na optellen van alle plussen en minnen resteert bovenstaand tekort, dat volgens wethouder Willie van de Langenberg gedekt wordt uit de algemene reserve.

,,Door onverwachte kosten en tussentijdse verhogingen waarop we geen invloed konden uitoefenen, zijn we genoodzaakt om een aantal posten bij te stellen”, liet Van de Langenberg deze week weten. ,,De meest opvallende zijn de stijging van de werkgeversbijdrage, die onder meer is opgebouwd uit de premies voor het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het gaat in enkele gevallen om flinke bedragen, waaronder met name de bijna vijf ton aan niet-begrote personeelskosten en de extra lasten voor de Wmo-post huishoudelijke hulp in de jaren 2009-2011, een stijging van in totaal twaalf procent. Dat heeft alles te maken met de vergrijzing van de samenleving. We hadden deze post wel begroot, maar te laag.”

Behalve tegen- kan Van de Langenberg ook meevallers noteren. ,,We kunnen een bedrag van 730.000 euro halen uit de post ’voorziening Nazorg Vlagheide’, de vuilstort van het voormalige Stadsgewest, en gebruiken om het ontstane tekort te dekken. Dat alles leidt tot een nadelig saldo van bijna zeven ton. We willen de raad voorstellen om dit bedrag te dekken met middelen uit de algemene reserve, wat goed mogelijk is. Onlangs is die nog aangevuld met een bedrag van ruim twee miljoen euro, terwijl al sprake was van een aanvaardbaar niveau. We gaan ervan uit dat de post algemene reserve in het jaar 2015 uit zeven miljoen euro bestaat.”

 

Auteur: Stefan Latijnhouwers

Printen

printen

Delen met:

FaceBook Twitter

Tags

Advertenties

Huidtherapie Meubelmakerijdenberg Olieenzo Café zaal Kloosterzicht Peijnenburg Verzuimbegeleiding Geld en Makelaardij Beleef Boxtel Uitvaartonderneming Bijnen Geerts advies Proef Culinair Gemeente Boxtel