09:10:35    zondag, 16 juni 2019
brabants centrum logo
Maandag, 19 maart 2012 14:52 uur

Sanering Essche Stroom loopt uit

Het saneren van de Essche Stroom loopt drie maanden uit. Het streven was om per 1 maart 2012 de beek schoon op te leveren, dit is niet gelukt.

Het ministerie van El&I (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) heeft Waterschap De Dommel nu toestemming verleend om door te mogen werken tijdens het broedseizoen, omdat er geen nadelige effecten voor de flora- en fauna zijn.

Van de ruim 10 kilometer Essche Stroom, is er zo’n 7,5 kilometer inmiddels gebaggerd. Hierbij is er ruim 80.000 kubieke meter verontreinigd slib en zand afgevoerd.

Advertenties