09:44:53    maandag, 17 juni 2019
brabants centrum logo
Woensdag, 20 juni 2012 12:20 uur, laatst gewijzigd op 20 juni 2012 12:25 uur

Obstakels aanleg fietspad Esch-A2

Obstakels aanleg fietspad Esch-A2

Op de foto: Het is nog lang niet zeker of het vrijliggend fietspad tussen Esch en de rijksweg A2 in 2012 wordt aangelegd. (Archieffoto Brabants Centrum).

Het plan van het Haarense college van B. en W. om nog dit jaar een vrijliggend fietspad te realiseren tussen Esch en de rijksweg A2 is wellicht niet haalbaar. ,,Er zijn een aantal aspecten die de uitvoering van de voorziening in 2012 in gevaar kunnen brengen”, stelt het college.

Het gemeentebestuur geeft aan dat met de gemeente Boxtel nog geen overeenstemming is bereikt over het verwijderen van de asfaltlaag. Het gaat hierbij om zwart asfalt met rode fietsstroken dat vervangen moet worden door een laag normaal zwart asfalt.

Voor de aanleg van het fietspad tot en met de oversteek aan de zijde van de A2 is medewerking en toestemming van Boxtel nodig. Medewerking van die gemeente is ook nodig voor het realiseren van het pad tot tegen de parallelweg van de A2.  ,,Toestemming van Rijkswaterstaat is noodzakelijk, maar zal met bemiddeling van Boxtel geen probleem zijn”, zo blijkt uit een notitie van het Haarense college die 28 juni op de vergaderagenda staat van de gemeenteraad.

De gemeente Boxtel wil alleen medewerking verlenen aan de aanleg van het fietspad als de Gestelseweg op haar grondgebied wordt gewijzigd in een ’normale’ 60 kilometer weg zónder rode suggestiestroken. Boxtel vindt dat met beide voorzieningen langs deze weg – en rood asfalt en een vrijliggend dubbelzijdig fietspad - te veel verwarring ontstaat voor zowel de fietser als automobilist. ,,Bij de gemeente bestaat vrees voor de verkeersveiligheid op hun weg”, valt uit de notitie op te maken.

Auteur: Stefan Latijnhouwers

Advertenties