17:57:35    donderdag, 16 juli 2020
brabants centrum logo
Maandag, 27 oktober 2014 11:07 uur, laatst gewijzigd op 27 oktober 2014 11:08 uur

Iedereen in 't licht

Iedereen in \'t licht

Elk jaar op 1 november herdenkt de Katholieke Kerk alle heiligen, bekend en onbekend. Deze feestdag heet Allerheiligen en is één van de belangrijkere kerkelijke feesten. Op Allerheiligen worden alle mensen geëerd die voor eeuwig bij God leven, of zij nu officieel heilig verklaard zijn of niet. Het belangrijkste is dat zij door hun manier van leven een voorbeeld werden en zijn voor alle gelovigen.

Op 2 november worden jaarlijks alle overleden gelovigen herdacht. Deze gedenkdag vindt al sinds de tiende eeuw plaats en heet Allerzielen.

De rooms katholieke kerk leert dat de zielen van de overleden gelovigen nog een beetje zondig kunnen zijn. Ze zijn in het vagevuur en wachten daar op vergeving van God om daarna in de hemel opgenomen te worden. Vroeger waren er veel gebruiken om het verblijf in het vagevuur te verkorten. Veel bidden voor de ziel van de overledenen, kopen van aflaten, bijwonen van Heilige Missen, deelname aan processies, branden van kaarsen, bezoek aan het kerkhof. Het eten van zielebroodjes door de nabestaanden en het uitdelen daarvan aan armen is lange tijd een onderdeel van het Allerzielenfeest geweest. Elk (al of niet onder gebed) gegeten broodje betekende de verlossing van een zieltje. Deze brooduitdeling was een belangrijke vorm van kerkelijke armenzorg. Er werden en worden grote potten (witte) chrysanten op de graven van familieleden gezet. Het grijze kerkhof wordt zo een kleurige bloemenzee. In Midden en Zuid-Amerika wordt Allerzielen uitbundig gevierd. Hele families gaan naar het kerkhof met tassen vol eten en drinken. Ze versieren de graven met bloemen en slingers.

Samen met de gebruiken thuis en op kerkhoven laten mensen zien dat die mensen van wie ze afscheid hebben moeten nemen, niet vergeten zijn, legt Willemijn Bakx van Bakx Uitvaartzorg uit. Dit kan vanuit een persoonlijk geloof, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Door de toename van crematies en de ontkerkelijking zijn er ook veel mensen die geen graf hebben. Er ontstaan soms spontane gedenkplaatsen, waar steeds vaker bloemen worden neergelegd of kaarsen worden aangestoken. De laatste jaren neemt Allerzielen steeds meer een plaats in waarbij alle mensen die overleden zijn worden herdacht. Het bezoek aan graven op het kerkhof komt dan ook steeds vaker voor.

Willemijn Bakx plaatst altijd, op Allerzielen, grafkaarsen bij alle graven waarvan zij de uitvaart heeft verzorgd. Ze merkte echter dat, terwijl ze op het kerkhof rondliep, zij steeds meer kaarsen ging plaatsen. Graven van familieleden, graven van mensen die zij persoonlijk gekend heeft of die een speciale betekenis voor haar hebben. Ook grafkaarsen bij het monumentje voor de ongedoopt gestorven kinderen ter herdenking van iedereen die niet op het kerkhof begraven is. 'Ik ben dit gaan doen met de gedachte dat iedereen het verdient om herinnert te worden', vertelt Willemijn Bakx, 'Ieder mens heeft een plaats gehad op deze wereld en daardoor ook invloed uitgeoefend op hoe de wereld er nu uitziet.' 'Voor mij is Allerzielen ook een gedenkdag voor alle overledenen'.

Zij noemt dit: 'Iedereen in het Licht.' Allerzielen in ‘t Licht is ook geen vervanging of concurrentie van de Allerzielenviering in de kerk. Het is een aanvulling. Je bent hier te midden van je gestorven dierbaren. Dit jaar gaat Willemijn Bakx een stapje verder. Zij zal op zondag 2 november, na afloop van de Plechtige Hoogmis (aanvang 09.30 uur) in de Sint Jans Onthoofding te Liempde, grafkaarsen uitdelen. Deze grafkaarsen geven licht aan het graf waar ze geplaatst worden.

's Avonds zullen ze het kerkhof in het licht zetten. 'Iedereen in 't Licht'.

Auteur: Willemijn Bakx

Printen

printen

Delen met:

FaceBook Twitter

Tags

Advertenties

Podium Boxtel Huidtherapie Olieenzo Beleef Boxtel Geld en Makelaardij Toverboom Elan Bikes support Doornmalen electro Geerts advies Remax-optimus Café zaal Kloosterzicht Meubelmakerijdenberg Alfa TopSlank Filipe EmielTechniek