09:50:19    woensdag, 19 juni 2019
brabants centrum logo
Dinsdag, 13 september 2011 12:51 uur, laatst gewijzigd op 13 september 2011 14:24 uur

Geen extra belastingverhoging

Geen extra belastingverhoging

Ondanks de economisch ongunstige tijden, is het college van B. en W. in Boxtel erin geslaagd een sluitende begroting samen te stellen en de lokale belastingen niet meer dan trendmatig te laten stijgen. Gevolg is wel dat van nieuwe grootschalige plannen geen sprake is en dat bezuinigd wordt op ambtelijk personeel.

Het dagelijks bestuur houdt er rekening mee dat de prijzen volgend jaar 3,75 procent stijgen en berekent dat door op de burgers. De tarieven gaan niet meer dan trendmatig omhoog, belooft wethouder Willie van de Langenberg (Financiën). Dat lijkt echter in strijd met de stijging van de onroerend zaakbelasting (OZB) die 6,25 procent duurder uitvalt in 2012.

Dat deze extra verhoging toch doorgevoerd kan worden, is volgens het college te danken aan het feit dat de bestaande rioleringsheffing kostendekkend is en dus niet trendmatig hoeft te worden verhoogd. Het bedrag dat burgers eigenlijk extra zouden moeten betalen voor rioleringsheffing vanwege de algemene prijsstijgingen, hevelt het college deels over naar de OZB.

Een gezin betaalt volgend jaar op jaarbasis gemiddeld 672 euro aan OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Auteur: Henk van Weert

Advertenties